Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Werk is topprioriteit

17 maart 2014

Nu het economisch beter gaat moeten rijk, provincie en gemeenten volledig inzetten op werkgelegenheid, met speciale aandacht voor de regio. Werk is immers voor mensen de belangrijkste manier om mee te doen en houdt de regio vitaal. In dit artikel doen Jan-Willem van de Kolk, PvdA-wethouder Stadskanaal, en de Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Mariëtte Hamer een aantal concrete suggesties.

De cijfers van het CPB bevestigen dat Nederland de weg naar boven weer heeft gevonden. Het laat zien dat het kabinet doet wat nodig is. De export trekt aan, de investeringen nemen toe, de koopkracht verbetert en het begrotingstekort loopt terug. De volgende opdracht is om te zorgen dat jong en oud weer de zekerheid van een baan hebben. Met een fatsoenlijk inkomen. Want teveel mensen zitten zonder werk. De bestrijding van de werkloosheid is daarom topprioriteit, juist ook in regio’s waar de werkgelegenheid onder druk staat, zoals in Oost-Groningen.  Het is mooi dat het kabinet 50 miljoen per jaar beschikbaar stelt voor regionale werkgelegenheid, maar voor mensen die zonder werk zitten is meer nodig.
De PvdA wil dat bestaande plannen snel in concrete stappen worden omgezet.  Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen die de leefbaarheid verbeteren. Het Energieakkoord en het Rapport van de commissie Meijer bieden hiervoor aanknopingspunten. De woningvoorraad in de provincie Groningen moet worden verduurzaamd. De bereikbaarheid moet worden verbeterd door investeringen in de goede treinverbindingen en door te zorgen voor sneller internet. Dat draagt bij aan een beter vestigingsklimaat, schept extra werkgelegenheid en zorgt voor lage woonkosten. Overigens vinden we dat het rijk zelf ook aangesproken kan worden. De trend tot centralisatie van overheidsdiensten moet worden gekeerd. Locatieonafhankelijke diensten kunnen in de perifere regio’s worden gevestigd.
Ook andere stappen zijn nodig. Ondanks de hoge werkloosheid zijn bijna 100.000 vacatures niet vervuld. De sector techniek zit te springen om nieuwe werknemers. Verschillende bedrijven kunnen niet groeien vanwege een tekort aan goed geschoolde MBO-ers. Maar ook in de zorg, waar nu sprake is van krimp van werkgelegenheid, zal over een aantal jaren de vraag naar werk weer stijgen. Daarom moeten snel regionale ontwikkeling- en participatiebedrijven worden opgezet. Door scholing en training versterken we de mobiliteit van werknemers en behouden we waardevolle krachten voor de arbeidsmarkt.
Veel werkzoekenden staan al een langere tijd langs de kant. Voor hen worden werkervaringsplaatsen gecreëerd. Werkgevers met openstaande vacatures worden benaderd. Ook werkgevers die verwachten dat ze over een poosje meer werk krijgen worden verzocht om plekken beschikbaar te stellen. Leer- en werktrajecten worden niet alleen aangeboden aan jongeren. De werkervaringsplekken zijn bestemd voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken om deze moeilijke jaren te overbruggen. Het mes snijdt aan twee kanten: werkzoekenden doen werkervaring op en verbreden hun horizon én werkgevers kunnen anticiperen op nieuwe arbeidsontwikkelingen.
Daarbij is het van belang om  onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, die nauw aansluiten bij de vraag van de werkgevers. Binnen de Regionale Opleidingscentra, zoals Noorderpoort en Drenthe College, moeten de allernieuwste technieken voorhanden  zijn. Leerlingen in de techniek die onvoldoende scoren op de algemene vakken, moeten toch hun opleidingscertificaat kunnen behalen. We kunnen het ons niet veroorloven om geschikte mensen met de juiste beroepscompetenties aan de kant te hebben staan.
Voor huidige en nieuwe werkgevers is het verder van belang dat gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening, werknemersorganisaties en ondernemers nauw samenwerken in één regionaal economisch team. Het midden- en kleinbedrijf is geholpen met een plek waar ondernemers graag samenkomen. Vanuit zo’n centraal punt kan snelle en goede ondersteuning worden geboden. Starters krijgen er de kans om snel aan de slag te gaan en gebruik te maken van bestaande netwerken.
Tenslotte is het duidelijk dat de maakindustrie de toekomst heeft. Hier worden nieuwe producten bedacht, gemaakt en verkocht. Gemeenten moeten dan ook inzetten op Reshoring: er liggen kansen om fatsoenlijke en goede productiebanen uit lagelonenlanden terug te halen. Dat betekent wel dat gekozen moet worden voor samenwerking binnen één regionaal acquisitieteam. In een regio als Oost-Groningen is op het punt van krachtenbundeling grote winst te boeken. Eén gezicht, één geluid, eenduidige voorwaarden en een positief imago helpen huidige en nieuwe werkgevers om te investeren in dit mooie gebied.
Nu het economisch beter gaat moeten rijk, provincie en gemeenten volledig inzetten op werkgelegenheid, met speciale aandacht voor de regio. Werk is immers voor mensen de belangrijkste manier om mee te doen en houdt de regio vitaal.

Henk Nijboer, PvdA-Tweede Kamerlid
Mariëtte Hamer, PvdA-Tweede Kamerlid
Jan-Willem van de Kolk, PvdA-wethouder Stadskanaal

(Dit artikel verscheen eerder in het Dagblad van het Noorden)