Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Waterveiligheid centraal op CLB-bijeenkomst

31 oktober 2013

Waterveiligheid is een hot issue in de waterschapswereld. Zeker in de lager gelegen delen van ons land hebben ze er de handen vol aan. Er moeten nog vele honderden kilometers dijken worden verstevigd - alleen in Salland al 110 kilometer - en er moet ook nog veel worden gedaan aan waterberging, zo bleek uit een rondje langs de 40 aanwezigen die op 30 okteober jl. naar de Provincie- en waterschapsmiddag van het CLB waren gekomen om met elkaar en met een vijftal PvdA-kamerleden ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Vicefractievoorzitter Martijn van Dam stond uitvoerig stil bij actuele politieke kwesties. Dat leverde een heel brede discussie op over het kabinetsbeleid, participatie en de komende verkiezingen. Waterschappers denken misschien wat gemakkelijk over de landsgrens omdat water zich daar immers ook niet aan stoort. Vandaar dat werd stilgestaan bij een drama dat zich ook op het water afspeelt: de enorme vluchtelingenstroom naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Een tragedie die volgens Tweede Kamerlid Marit Maij niet zo gemakkelijk is op te lossen in Europees verband, al wil eigenlijk iedereen dat. Het woord Europa viel nóg een keer: tot verbazing van de waterschappers wordt er in het Europese concept-verkiezingsprogramma van de PvdA nauwelijks aandacht besteed aan water, terwijl dit bij uitstek een Europees thema zou moeten zijn. Besloten werd om de opstellers van het programma daarover te benaderen.
Water is, merkte Martijn van Dam op, een economische kracht geworden waarmee ons land groot internationaal aanzien geniet. Water kan ook zorgen voor meer banen. De PvdA’ers in de waterschappen willen daarom de beoogde waterveiligheid ook aangrijpen voor het scheppen van banen. Daarmee kan de partij zich profileren, benadrukte Lutz Jacobi, die de discussie leidde. In een aparte deelsessie werd nog doorgepraat over de regionale economie en de arbeidsmarkt.