Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Sander Meinema (30) raadslid in Velsen

6 november 2013

sander meinemaSander Meinema (30) is sinds 17 oktober jl. raadslid voor de PvdA in de Noord-Hollandse gemeente Velsen. Hij volgde Kees Stapper op, die wegens gezondheidsredenen terugtrad. Sander was tot dan toe steunfractielid. Hij is wiskundige van opleiding.  Sander heeft zich ook kandidaat gesteld voor de raadsverkiezingen van maart 2014.

 

1. Wat is er leuk aan om raadslid in Velsen te zijn?
Velsen is op veel gebieden Nederland in het klein vanwege de grote diversiteit, zowel wat betreft de bevolking als de omgeving en werkgelegenheid. Wij hebben een goede samenwerking met onze buurgemeenten, onder andere op het gebied van de decentralisaties. Er komen grote taken op de gemeenten af. De uitdaging is om onze invloed aan te wenden om dit goed te laten landen in onze gemeente.

2. Wat zie je als de belangrijkste opgave voor jezelf tot aan de raadsverkiezingen van   maart  2014?
Als mijn persoonlijke opgave zie ik om de ‘logica’ in discussies te brengen in de raad. Soms ontbreekt het daar wel eens aan. Rationele beslissingen met oog voor de mensen zelf. Het financieel solide beleid moeten we hierbij voortzetten om de nieuwe taken (vanuit de decentralisaties) goed te kunnen uitvoeren. De gemeente staat het dichtst bij de burgers en dat moet ook in de transformatie van de taken tot uiting te komen.

3. Je hebt een brede portefeuille: kunst en cultuur, financiën en informatiemanagement. Hoe combineer je dat?
De breedte van mijn portefeuille biedt  de mogelijkheid om dwarsverbanden te leggen. Het eerst ga ik dit doen op financiën en informatiemanagement. Mijn maidenspeech is bij de begrotingsbehandeling van 2014. Daarbij dien ik een motie in om een paragraaf informatiemanagement aan de begroting toe te voegen.  Dat is - naast financiën en bedrijfsvoering -  steeds meer een pijler voor organisaties, waaronder de overheid.

4. En wat betekent dat voor de burger?
Aan de ene kant is de dienstverlening naar de burger grotendeels gebaseerd op informatiesystemen. Het is goed om daar als raad zicht op te hebben. Aan de andere kant lezen we steeds vaker over beveiligingslekken enzovoorts, dus is het belangrijk ervoor te zorgen dat de privacygevoelige informatie goed beveiligd is.

5.Wat betekent het begrip ‘participatiemaatschappij’ volgens jou concreet voor Velsen?
In Velsen is de werkloosheid relatief laag. Daarnaast doen relatief veel mensen aan vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat maakt dat de participatiemaatschappij in Velsen in het klein al vormgegeven is. Voor de toekomst betekent dit dat de decentralisaties ertoe moeten leiden dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te participeren in de Velsense samenleving.