Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Peter Zwiers

2 december 2015

De eerste zonnepanelen liggen inmiddels op het dak. Volgens Peter Zwiers, Statenlid in Drenthe, is er voor sportverenigingen nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaamheid. Eerder dit jaar stelde hij een praktisch plan op waar de Drentse verenigingen mee aan de slag kunnen. 'Duurzaamheid als middel om sport betaalbaar te houden en voorzieningen overeind te houden. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.' 

 1. Wat was voor jou de trigger om sportverenigingen aan te zetten tot verduurzaming?
  Als actief voetballer kom ik bij veel sportverenigingen. In gesprekken met een aantal bestuursleden merkte ik dat de energielasten van verenigingen ontzettend hoog zijn. Tegelijkertijd lopen hun subsidies vaak terug. Iedere euro begint te tellen en besturen zitten vaak met de handen in het haar. Als vrijwilliger is het lastig om verduurzaming op een goede manier op te pakken. Ik ben daarom begonnen met het plan Sport & Duurzaamheid: samen naar lagere energielasten. Hierbij wordt duurzaamheid als middel ingezet om sport betaalbaar te houden en voorzieningen overeind te houden. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Er is contact gezocht met alle 200 buitensportverenigingen. Uiteindelijk organiseerde de PvdA Drenthe in samenwerking met een aantal andere organisaties vier bijeenkomsten. Hierbij waren meer dan 120 verenigingen aanwezig om meer kennis op te doen over energiebesparing.sport_en_duurzaamheid.png

 2. Wat kun je als Statenlid of raadslid doen om verenigingen te helpen bij verduurzaming?
  Als raadslid of Statenlid is het een kwestie van verbinden en faciliteren. Goede initiatieven opzoeken en die kennis delen met anderen. Maar de politiek kan ook een rol spelen in concrete acties. Het beschikbaar stellen van een goede energiescan is bijvoorbeeld een vereiste. Aan de hand van deze scan kan een plan van aanpak worden opgesteld. Verder is het belangrijk dat er goede ondersteuning is voor de vereniging. Dat kan op het gebied van financiering en techniek. De vrijwilligers moeten op een organisatie terug kunnen vallen die ze verder helpt. Daarnaast hebben we in Drenthe het Plan voor Duurzame Accommodaties opgesteld als handreiking voor de verenigingen. Hierin staan handige tips, ervaringen van anderen en de stappen die worden aangeraden. Zo leveren slimme en eenvoudige aanpassingen als bewegingssensoren, LED-verlichting en tochtstrippen al besparingen op, maar denk bijvoorbeeld ook aan een bundeling van de krachten met de leden van de vereniging voor de aanschaf van zonnepanelen en –collectoren. 

 3. Waarom past dit plan binnen het gedachtengoed van de PvdA?
  Op veel terreinen past het binnen ons gedachtengoed: we ondersteunen lokale initiatieven, werken aan duurzaamheid, proberen de sport betaalbaar te houden en voorzieningen in stand te houden. Dat is volgens mij 100% PvdA.

 4. Wat doet Drenthe nog meer om in 2035 energieneutraal te kunnen zijn?
  We proberen in Drenthe rondom het thema duurzaamheid verbindingen te leggen met andere doelstellingen, zoals leefbaarheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld de zonnelening die particulieren kunnen opvragen wanneer zij gebruik willen maken van maatregelen gericht op zonne-energie; dat is ook goed voor de installatiesector.  We zijn bovendien bezig met een nieuwe energieagenda en proberen ook de sociale huurwoningen te verduurzamen. Hopelijk maken we daar nog grote stappen in. Ook kijken we naar innovatieve vormen. Zo hebben we onlangs een project gesubsidieerd waarbij er aan energieopslag van zonne-energie wordt gewerkt. Daar ligt een belangrijk punt voor de toekomst.

 5. Hoe kijk je aan tegen de initiatief Klimaatwet van Diederik Samsom en Jesse Klaver?
  We moeten met elkaar zorgen dat we de overstap naar duurzame energie maken. Toch was mijn eerste reactie een punt van zorg. In Drenthe hebben we grote moeite met het rijksinpassingsplan voor windenergie. We twijfelen niet aan de energiedoelstellingen, maar zouden het graag op een andere manier vorm geven. Die ruimte is er nog steeds niet vanuit het Rijk. Dat is jammer, want het vertraagt de versnelling die nodig is voor verdere verduurzaming en zorgt voor maatschappelijke onrust. Het initiatief van Samsom en Klaver mag dit niet verder op slot gooien. Mijn slotadvies aan Samsom en de Tweede Kamerfractie: geef ruimte aan provinciale en gemeentelijke overheid en faciliteer hen. Dan kunnen we veel sneller en veel beter de gewenste stappen zetten.