Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Maarten van den Bos

7 mei 2016

maartenvandenbosTijdens het Festival van de Arbeid ontving Maarten van den Bos, fractievoorzitter in de gemeente Lingewaard, de Banningprijs. Thema van de jaarlijkse essaywedstrijd was Links én religieus: gaat dat eigenlijk samen? De titel van zijn essay: Om de gaafheid van het politieke ethos. Willem Banning en de grenzen tussen religie en politiek.

1.       Je bent kritisch op het ‘ideologisch disciplineren van partijgenoten middels waardengedreven politiek’ aldus het juryrapport, kun je dit kort toelichten?
Door de WBS is het project Van Waarde gestart als een opnieuw doordenken van de beginselen van de PvdA. Dat is zeer nuttig, hoewel ik denk dat het goed zou zijn geweest wanneer de verhouding tussen waarden en idealen enerzijds en de dagelijkse politieke praktijk anderzijds wat nadrukkelijker was meegenomen. Dat gebeurt wel, maar staat mijns inziens niet echt centraal. Waar ik op doel zijn vervolgens twee problemen. Enerzijds zijn er mensen en clubjes in de partij, denk aan een groep als Linksom in de PvdA bijvoorbeeld, die Van Waarde als een soort meetlat gebruiken om te bezien of actieve politici zich wel aan de partijbeginselen houden. Dat heeft mijns inziens weinig zin en ondergraaft het belang van het politiek compromis. Anderzijds lijkt de partijtop Van Waarde soms te veel te zien als een mal waar alle PvdA'ers in  moeten passen. Er zijn wellicht ook andere waarden te bedenken die een vergelijkbare politiek ondersteunen. Passen mensen die vanuit een verschillend perspectief komen nu plots niet meer bij de partij? De PvdA is gegrondvest op de gedachte dat mensen met verschillende levensovertuigingen gezamenlijk kunnen werken aan een politiek programma. Ik vind dat we die erfenis van onze oprichters - waaronder Willem Banning - niet moeten versmallen.

2.       Je zegt in je essay dat de traditionele taak: het afwegen van belangen en vinden van compromissen, onder druk staat. Hoe ervaar jij dit zelf?
Ik signaleer dit breed, de waarde van het compromis en het algemeen belang zijn in het geding. Politici van het midden, van het taaie handwerk zijn niet populair. In ieder geval niet binnen de partij. Maar ook op lokaal niveau zie je dit terug. Water bij de wijn doen, een compromis sluiten, meedenken en zo een besluit mede vormgeven lijken ondergeschikt geraakt aan vooral je eigen verhaal vertellen en vasthouden aan je visie. Dat laatste is niet verkeerd, integendeel, maar ook het eerste is een wezenlijk onderdeel van politiek.

3.       Hoe kan die traditionele rol weer teruggepakt worden?
Door als politici minder bevreesd te zijn. Ik geloof er heilig in dat mensen de waarde van goed bestuur herkennen. Door ons eigen verhaal te vertellen, eerlijk te zijn over wat wel en niet te realiseren valt en hardhandig de fabeltjes door te prikken van politici die mensen voorhouden dat zij de wereld in een handomdraai voor iedereen mooier kunnen maken denk ik dat we als PvdA in ieder geval opnieuw vertrouwen kunnen winnen. Het eerlijke verhaal zoals Samsom dat vertelde in 2012 is vanuit dat perspectief onverminderd actueel. Tegelijk is niets zo moeilijk als de tijdgeest keren. Mensen lijken van politici te verwachten dat zij vertellen waarnaar we als samenleving op weg zijn. Het zou verstandig zijn af en toe eens een wedervraag te stellen: laat mensen maar aangeven hoe zij de toekomt van de samenleving zien. We moeten in Nederland opnieuw leren daarover in redelijkheid het debat met elkaar te voeren.

4.       ‘Het gesprek over de toekomst van onze samenleving moet daar gevoerd worden waar het thuishoort: in alle straten en op alle pleinen, niet slechts op het Binnenhof.’ Hoe probeer je hier zelf een aanzet toe te geven?
Door een essay te schrijven zoals dit. Het is mijn manier om een tegengeluid te laten horen in een tijd dat mensen van politici lijken te verwachten dat zij tegelijk bestuurder, activist en dominee zijn. De politiek is verantwoordelijk voor de stand van het land, voor het behartigen van ieders belang én voor het formuleren van een visie op het goede leven en de toekomst van onze samenleving. Politici moeten durven zeggen dat die taken niet de verantwoordelijkheid zijn van de politiek alleen.

5. Je hebt 1000 euro gewonnen met je essay, wat ga je hiermee doen?
Dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Voorlopig gaat het geld eerst maar eens naar de spaarrekening.

Wil je het hele essay van Maarten lezen? Kijk dan even op: http://www.banningvereniging.nl/maarten-van-den-bos-wint-banningprijs-2016/