Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan... Jan Steven van Dijk

2 maart 2016

download 1Jan Steven van Dijk wordt op 22 maart geïnstalleerd als wethouder financiën in Schagen. Eerder was hij wethouder en raadslid namens de PvdA in Hollands Kroon.

1) Kun je wat over jezelf vertellen? Achtergrond, werkervaring, wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik ben ooit begonnen (17 jaar en 7 maanden oud) als aspirant leerling verpleegkundige, daarna voor het einde van m’n opleiding in een leidinggevende functie terecht gekomen. Daarna pedagogiek en hoger management voor ziekenhuizen en instellingen gestudeerd. Altijd in leidinggevende functies gewerkt in de thuiszorg, reclassering, gehandicaptenzorg, psychiatrie.  Hoe gekker (ingewikkelder), hoe liever.

Ik woon in Kolhorn, heel gelukkig. Met vrouw (Amanda) en 2 kinderen van 9 en 11. Uit onze  eerste huwelijken hebben we ook nog 6 kinderen tussen de 30 en 20 jaar oud, en we hebben weekend pleegzorg voor een meisje. Zo’n 40 huisdieren. In 2003 ben ik lid geworden van de PvdA vanuit de behoefte iets voor de gemeenschap terug te doen. Ik ben gelukkig met wat ik heb en wil daar iets voor ‘terug doen’. Mijn hobby’s zijn paardrijden, klussen, wandelen, bioscoop, theater.

2) Op 22 maart wordt je geïnstalleerd als wethouder in Schagen. Dit gebeurt op voordracht van de lokale partij Wens4U met instemming van coalitiepartijen CDA en PvdA. Hoe zit dit?

Wens4U zocht een ervaren wethouder, omdat het nog maar om 2 jaar gaat tot de volgende verkiezingen, en om 50%. In hun zoektocht kwamen ze bij mij. Ik was hiervoor wethouder sociaal domein in Hollands Kroon en (parttime) wethouder financiën/onderwijs in Niedorp. Ik heb een gesprek gehad met Wens4U, CDA en PvdA tegelijk, waarin men met name getoetst heeft of ik instaat was het door deze 3 partijen opgestelde akkoord te realiseren. En of ik in het team paste (de fracties, besturen en wethouders van deze 3 partijen). Nadat deze vragen positief beantwoord waren, heeft Wens4U de PvdA gevraagd om mij als hun 2e PvdA-wethouder  voor te dragen. We hebben afgesproken dat ik naast reguliere contacten met de PvdA ook Wens4U betrek. Zo zal ik hun fractievergaderingen bijwonen. De Wens4U wens was dat er een progressiever college zou komen, en dat is op deze manier bereikt. 

3). Wat mogen we de komende jaren verwachten van jou als wethouder? Waar ga je je voor inzetten?

Dat is in eerste instantie het uitvoeren van het coalitieakkoord. Speerpunten daaruit zijn: geen financiële lasten doorschuiven naar de toekomst, een reële en sluitende begroting, versterking burgerparticipatie, inzetten op regionale samenwerking ten behoeve van werkgelegenheid. Ook gaan we experimenteren met lessen in geluk. Ik krijg als belangrijkste onderdeel financiën in mijn portefeuille. Met de ambtelijke organisatie wil ik er naar streven dat alle inwoners in Schagen heel goed snappen hoe het met de gemeentefinanciën zit. Met een app krijgt iedereen t.z.t. inzicht in de actuele stand van zaken. Omdat inwoners zo goed begrijpen hoe het zit, zijn ze ook meer gemotiveerd om een steentje bij te dragen.

4) Welke andere PvdA-politicus inspireert je en waarom?

Joop de Uyl om zijn sociale bevlogenheid. Wouter Bos (in zijn rol als (in)formateur) en Diederik Samsom, die vanuit dezelfde bevlogenheid en een ongelofelijke dosis realisme hebben gemaakt dat er heel veel lang gekoesterde wensen gerealiseerd zijn.

5) Wat is je mooiste ervaring in de lokale politiek tot nu toe?

Dat zijn er twee. Nadat ik het accommodatiebeleid in Hollands Kroon op de schop heb genomen en zijn er ongelofelijk veel mooie burgerinitiatieven ontstaan. Ik ben apetrots op al die betrokken inwoners. Ten tweede: de regionale samenwerking rond het sociaal domein. Als wethouder in Hollands Kroon heb ik zoveel bereikt met de wethouders in Schagen, Den Helder en Texel: Ben Blonk (PvdA), Wiltrude Turnhout (CDA), Cees Visser, Henny Huisman (VVD). We hebben een heel goede regionale visie en uitvoeringsplan neergelegd. Het is jammer dat door de verkiezingen 3 van de 5 wethouders niet terugkwamen. Ik had het proces heel graag afgemaakt.