Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan Hans Wierema (53), wethouder in Etten-Leur

21 november 2013

Vijf vragen aan Hans Wierema (53), wethouder in Etten-Leur

wethouder j e t wierema gemeente etten leurHans Wierema is de opvolger van Theo Vaes, die onlangs aftrad. Hans was tot nu toe fractievoorzitter van de PvdA in Etten-Leur. In deze Brabantse gemeente beheert hij nu de portefeuille Samenleving, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn Maatschappelijke zorg, Werkgelegenheid en participatie, Inkomensvoorziening en Onderwijs.
Hans studeerde Commerciële Economie aan de HEAO in Breda en werkte enkele jaren als vastgoedbeheerder. In zijn vrije tijd was hij onder andere voorzitter van atletiekvereniging Achilles. Hans maakte sinds 2006 deel uit van de gemeenteraad van Etten-leur. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

1. Zijn er concrete dingen die je nog voor de raadsverkiezingen van volgend jaar wilt realiseren?
De uitvoering van de Participatiewet, de transitie van de jeugdzorg en die van de AWBZ zijn onderwerpen die op dit moment volop lopen en waar ik als wethouder mijn rol in heb. Ik wil hier graag mijn stempel op drukken.

2. Wat zijn voor Etten-Leur op dit ogenblik de grootste problemen?
Grote problemen zijn er in Etten-Leur niet. We hebben een financieel gezonde gemeente. De uitdaging waar we voor staan is om het hoge voorzieningenniveau dat we kennen te behouden. Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bewoners.

3. Spreekt het idee van de participatiemaatschappij jou aan?
Het idee van de participatiemaatschappij spreekt mij zeker aan. In Etten-Leur betrekken we onze 5 O’s (ondernemers, organisatie, overheid, onze inwoners, onderwijs) zoveel als we kunnen bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Het is mooi om te zien dat er veelbelovende initiatieven komen vanuit deze groepen en er al echt een soort van kanteling ontstaat.

4. Wat zijn de speerpunten voor de PvdA in jouw gemeente bij de komende verkiezingen?
De PvdA Etten-Leur heeft vele speerpunten. De drie het meest in het oog springende zijn: 
- Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden, ondanks de mindere economische tijden.
- Zorg op maat door de drie transities en extra aandacht voor hen die zorg dreigen mis te lopen.
- Wijken leefbaar en aantrekkelijk houden door de inzet van sociale wijkteams in de woonservicegebieden. Dit samen met de bewoners.

5. Wat doe je in je vrije tijd het liefst?
In de spaarzame momenten dat ik vrij ben ga ik graag zeilen of wandelen.