Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Hafid Bouteibi

11 maart 2016

hafid.png In Eindhoven werd onlangs met een grote meerderheid een voorstel aangenomen om soepeler met de fraudewet om te gaan. We vroegen initiatiefnemer Hafid Bouteibi hoe de vork in de steel zit.

 1. Vanuit welk idee is dit initiatiefvoorstel opgezet?
  We willen een onderscheid maken tussen mensen die met opzet frauderen en mensen die zich vergissen. Dit onderscheid bestaat bewust niet in de bestaande fraudewet, terwijl handhavers en burgers in Eindhoven hier lastig mee uit de voeten kunnen. Stel je voor dat een sociale rechercheur erkent dat u een foutje heeft gemaakt maar desalniettemin een boete moet opleggen van ten minste 25% van het benadeelde bedrag. Een situatie die onbegrip en verontwaardiging bij de burger als gevolg heeft en het wantrouwen richting de overheid doet toenemen. Ons voorstel stimuleert mensen die een foutje hebben gemaakt dit te melden.

 2. Hoe past dit initiatiefvoorstel binnen waardengedreven politiek?
  Enerzijds zijn we in dit voorstel klip en klaar over mensen die met opzet frauderen. Bijstandsfraude ondermijnt de solidariteit en moet dus serieus worden aangepakt! De bestaande fraudewet voorziet hier ook in door een boete van 100% van het benadeelde bedrag op te leggen. Anderzijds mogen mensen die een foutje maken niet lijden onder het regime van bijstandsfraudeurs. Dit tast weer het vertrouwen in de overheid aan.

 3. Jullie willen een onderscheid maken tussen mensen in de bijstand die met opzet fraude plegen en bijstandsgerechtigden die zich per vergissing niet aan de regels houden. Hoe gaat de gemeente dit controleren?
  De grens is in de meeste gevallen gemakkelijk te trekken. Dit voorstel is niet alleen ontstaan door de ervaringen van burgers. Sociale rechercheurs geven aan meer ruimte nodig te hebben om de fraudewet uit te voeren en, indien nodig, af te zien van een boete. Zelfs het zogenaamd schenden van de inlichtingenplicht, met als gevolg een benadelingsbedrag (het te veel ontvangen bedrag), heeft per definitie een boete als gevolg, terwijl dat soms echt te ver gaat.  

 4. Wat is het vervolgproces als iemand per ongeluk fraude pleegt?
  Dan krijgt deze persoon een waarschuwing of, als het proces al in een vergevorderd stadium is, onze excuses. Is de oorzaak van de vergissing door inzet van begeleiding in de toekomst te voorkomen, dan wordt deze begeleiding in gang gezet. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de betreffende persoon een klapper-maatje krijgt om de administratie op orde te krijgen. Inzet wordt in alle gevallen geëist. We kunnen niet accepteren dat men zich enerzijds beroept op een beperking en anderzijds weigert hierin te investeren.
 5. In het voorstel staat ook dat een goede samenwerking met de woningcorporaties in het kader van dit initiatiefvoorstel belangrijk is. Hoe ziet deze samenwerking er concreet uit?
  Stel je voor dat je als statushouder een woning toegewezen hebt gekregen en een bijstandsuitkering krijgt. Je krijgt brieven toegestuurd in het Nederlands met de vraag om inzicht te verschaffen in je gezinssituatie. Als je hier niet binnen de gestelde termijn op reageert, wordt de uitkering geblokkeerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld de huur niet op tijd worden betaald, waardoor de problemen nog groter worden. Communicatie tussen gemeente en corporatie kan grote problemen voorkomen. In Eindhoven bestaan er woningcorporaties die specifiek aandacht besteden aan deze doelgroep en vragen om duidelijke communicatie met de gemeente hierover.

Wil je in jouw gemeente ook aan de slag met de fraudewet? Het Eindhovense initiatiefvoorstel is hier te vinden: fraudewet_pvda_2.pdf