Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Elmar Theune (56), wethouder in Wageningen

9 april 2013

elmar theuneElmar studeerde milieuhygiëne aan de Universiteit van Wageningen en promoveerde op een sociaal-filosofisch proefschrift. Zij was van 1997 tot 2005 raadslid in Wageningen en werkte daarna in diverse functies bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vervolgens bij het ministerie van Economische Zaken. Ook was zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de welzijnsorganisatie Solidez.
Sinds 1 april jl. is Elmar wethouder in Wageningen. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de sociale portefeuille met daarin naast sport, zorg en welzijn ook onderwijs. Wageningen telt iets meer dan 37.000 inwoners. Het college bestaat uit PvdA, GroenLinks en D66. In de gemeenteraad heeft de PvdA 4 van de 25 zetels.

 

1. Wat is het belangrijkste wat je als wethouder dit jaar concreet wilt bereiken op sociaal gebied?
Heel concreet wil ik de drie decentralisaties goed op de rit hebben eind dit jaar. Daarbij wil ik de Wageningse burger centraal stellen. Niet alleen omdat dit het uitgangspunt is van de drie decentralisaties maar ook omdat ik de inwoners van Wageningen wil betrekken bij de totstandkoming van beleid en ik de uitvoering ervan dicht bij hen wil organiseren. Ik houd van mijn stad en geloof in het lokale.

2. Denk je dat je ervaringen in vorige functies je van pas komen als wethouder?
Dat denk ik wel. Ik ken het veld al redelijk goed omdat ik als voorzitter van de RvT van de Wageningse welzijnsinstelling nauw betrokken ben geweest bij het WMO-proces in Wageningen. De kanteling en het welzijnswerk nieuwe stijl ken ik daardoor goed. Vanuit mijn functie bij het ministerie heb ik ervaringen met ‘van buiten naar binnen werken’. Hiermee bedoel ik het actief betrekken van burgers en instellingen bij het ontwikkelen van beleid.

3. Vind je dat Wageningen groot genoeg is om alle nieuwe decentralisatietaken goed te kunnen uitvoeren? Wageningen werkt op een aantal terreinen intensief samen met andere gemeenten en zal dat ook doen bij de decentralisaties. Wel zal Wageningen heel kritisch nagaan wanneer samenwerking meerwaarde heeft en wanneer taken beter lokaal kunnen worden georganiseerd. Wij hanteren het motto 'Lokaal wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet en/of meerwaarde heeft'. Dat vanuit de wens van het Wageningse college om de taken zo dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren en ook voldoende body in het ambtelijk apparaat te behouden. Hierover zijn wij onlangs een discussie met de raad gestart. Ook willen we samen met de raad en met onze partners bespreken wat een goede vorm voor die samenwerking is. We hopen niet dat het Rijk gaat vastleggen hoe wij moeten gaan samenwerken. Als het Rijk decentraliseert, moet het Rijk ook durven loslaten.

4. Wat vind je van het sociale beleid van het VVD-PvdA-kabinet? 
Ik heb daar een dubbel gevoel over in een aantal opzichten. Uitgaan van eigen kracht en weer meer verantwoordelijkheid bij de burgers leggen is goed. Het tempo waarin dit tot stand moet komen, vind ik te hoog. Het vereist namelijk een immense cultuuromslag in de samenleving en zelfs met deze shocktherapie van het kabinet gaat die niet in twee jaar zijn beslag krijgen. Ook begrijp ik dat er bezuinigd moet worden en ik denk dat dat ook kan. Maar in feite wordt nu de bezuiniging haastig over de heg gekieperd. Er wordt ons geen tijd gegund voor een goede implementatie. Voor de Participatiewet en een deel van de AWBZ is dat nog tot daaraantoe, maar voor de jeugdzorg vind ik dat echt een risico. Wij/ik gaan natuurlijk ons best doen, maar in dit tempo….

5. Wat doe je in je vrije tijd het liefst?
Ik houd van variatie en heb dus een breed pallet van dingen die ik graag doe ik mijn vrije tijd. Ik houd van bewegen en van wandelen in het bijzonder. Lekker buiten zijn! Kamperen. De bergen. Ik ga graag naar het museum (moderne kunst), het theater, naar goede films en naar jazz-concerten en natuurlijk naar optredens van de band van mijn jongste zoon (All Rights Reserved). Ik kom naar mijn zin te weinig toe aan het lezen van boeken. En een avond lui voor de TV met een goede film of serie is ook nooit weg.