Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Bernadette Wolters (53), wethouder in Rijnwoude

21 maart 2013

bernadette woltersBernadette heeft voorafgaand aan haar aantreden als wethouder, op 7 februari jl., gewerkt als manager bij Calibris, een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, en bij een woningcorporatie. Zij is geen onbekende in de Rijnwoudse politiek, want van 2002 tot 2008 was ze raadslid in deze gemeente. Bernadette is autodidact. Zij heeft haar kennis en ervaring in de praktijk verworven. Ze werkte van 1979 tot 1993 in diverse functies bij de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit van Leiden.  Van 1993 tot 2006 was ze bij de Algemene Rekenkamer in dienst en vanaf 1998 als auditor betrokken bij onderzoeken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Van 2006 tot 2009 was zij projectleider zorglocaties en later programmamanager openbare orde/veiligheid bij de gemeente Leiden. 

Rijnwoude telt ruim 18.000 inwoners. Het college wordt gevormd door VVD, PvdA en D66. De PvdA heeft 3 van de 17 raadszetels. De kernportefeuille van Bernadette is: de gehele sociale portefeuille, aangevuld met openbare werken, milieu en monumenten.

1. Wat wil je als wethouder concreet bereiken op het gebied van sociale zaken en welzijn?

Rijnwoude gaat per 1 januari 2014 fuseren met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop. Veel zaken worden dan ook al gezamenlijk opgepakt. De grote operatie van de decentralisaties wordt in een samenwerkingsverband met 15 gemeenten in de regio aangepakt. In dit proces breng ik graag mijn kennis in, en zie ik een belangrijke rol als schakel naar onze raad. Meenemen van de raad in en goed informeren over zowel de inhoud als het proces.  Zorgen voor de goede discussies en goede besluitvorming. Ik ken Rijnwoude als een gemeente waar veel vrijwilligers en organisaties/verenigingen actief zijn en van oudsher een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners. Juist deze kracht hebben we bij uitstek nodig in de opgaven waar de gemeenten voor staan. Borging van deze krachten en ook gebruik maken van aanwezige kennis van vertegenwoordigende organisaties zie ik als een belangrijke taak.

2. Denk je dat je ervaringen in vorige functies je van pas komen als wethouder?

Ja, dat denk ik zeker. Als rode draad loopt ‘maatschappelijk relevant’ door mijn loopbaan en nevenactiviteiten heen. Ik heb daarbij vanuit veel verschillende invalshoeken kennis op kunnen doen van beleid(sontwikkeling), uitvoeringspraktijk (en de kloof daartussen) en de politieke dimensie. Ik heb me door de jaren heen ook verschillende beleidsdossiers eigen kunnen maken. Doordat ik op zoveel verschillende ‘stoelen’ heb gezeten en brede kennis heb opgedaan, kan ik mij snel inwerken en mijn bijdrage leveren.

3. Wat verwacht je van de voorgenomen fusie van jouw gemeente met Alphen aan den Rijn en Boskoop?

Ik verwacht dat we versterking kunnen vinden in het bundelen van kracht en kennis en deskundigheid, zowel politiek/bestuurlijk als ambtelijk. De verbinding met elkaar, en dan bedoel ik echt ‘de verbinding’, naar elkaar luisteren en van elkaar willen leren, zal ons meerwaarde brengen. De fuserende gemeenten zijn verschillend van aard en karakter, maar hebben allen hetzelfde belang: het voor onze inwoners zo goed mogelijk regelen. Daarbij kunnen we benutten wat in de diverse kernen aan bijzondere krachten en kwaliteiten al aanwezig is. Ik hoop dat we daarin gaan groeien met elkaar.

4. Wat vind je van het sociale beleid van het VVD-PvdA-kabinet?

Het beleid stelt ons voor een enorme opgave. Het biedt kansen. Oplossen van lang bestaande problemen veroorzaakt door oude schotten (zowel in de beleidsontwikkeling als financieringsstromen), het regelen van de ondersteuning dicht bij de mensen met een zorg/hulpvraag en daarbij uitgaan van de behoefte, maar ook de eigen kracht en die versterken. De kracht van de professionals beter inzetten en verbinden. Met lef en durven loslaten van oude structuren en culturen kunnen we zeker veel zaken opnieuw en beter regelen. Het betekent wel dat het kabinet ook écht het vertrouwen aan de gemeenten moet geven, in de wetgeving, beleidsvrijheid en financiële kaders (ontschotting). En gemeenten op basis van een duidelijke visie en kaders op hun beurt aan de professionals.

Maar ik maak mij ook wel zorgen. Zorgen om de draagkracht van vrijwilligers en mantelzorgers, waar het beleid sterk op steunt. Velen moeten een evenwicht vinden tussen zorgen voor anderen, naast het eigen gezin, en tegelijkertijd ook een goed en betrouwbaar werknemer blijven. Zorgen over de effecten in de samenleving als we de hulp en zorg voor mensen die niet over die veronderstelde ‘eigen kracht’ beschikken niet voldoende kunnen bieden. Zorgen dat we ons teveel laten leiden door de financiële druk en daardoor voorzieningen afbreken die we keihard nodig gaan hebben. Als de noodzakelijke nieuwe samenwerking tussen partners niet goed verloopt en vanuit het eigen bestaansrecht gedacht gaat worden. Zorgen ook over groepen die niet, of langere tijd niet, over ‘eigen kracht’ beschikken. Dat ze voorgoed buitenspel gezet worden.

5. Wat doe je in je vrije tijd het liefst?
Deze vraag veronderstelt dat ik vrije tijd heb. Die is beperkt, zeker in deze nieuwe functie, is mij wel al gebleken. Daarnaast heb ik intensieve ‘mantelzorgtaken’. Waarbij ik taken eigenlijk een rotwoord vind, want ik doe het met liefde, maar intensief is het wel. Ik zou graag meer sporten, lezen, koken en eten met familie en vrienden. Ik hoop binnenkort weer van het voorjaar, zon, strandwandelingen en de natuur (ik ben geen wintermens) te kunnen genieten. Dan is een momentje in de tuin, met kopje koffie en boek, al heerlijk.