Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan Annemiek Jetten, burgemeester van Sluis

7 augustus 2013

annemiek jettenAnnemiek Jetten (49) is sinds 1 juli jl. burgemeester van de gemeente Sluis (24.000 inwoners) in Zeeuws Vlaanderen. Zij studeerde rechten en Publiek Management aan de universiteit van Nijmegen en Tilburg. Vanaf 1988 bekleedde zij diverse juridische/bestuurlijke functies op het gebied van milieu, calamiteitenplannen en handhaving, o.a. bij de gemeenten Deventer, Rotterdam, Venray, het ministerie van VROM en het Hoogheemraadschap van West Brabant. Van 2008-2009 was zij officier van justitie in 's-Hertogenbosch. Sindsdien  was Annemiek o.a. directeur bij  Werkvoorzieningschap de Dommel in Boxtel en directeur van een bureau voor interim-management in het openbaar bestuur.
Met Annemiek Jetten heeft Zeeland voor het eerst sinds zes jaar weer een vrouwelijke burgemeester. Zij is ook de eerste vrouw in dit ambt in Sluis.

 

1. Wat is er leuk aan om burgemeester van Sluis te zijn?
 Sluis is een levendige grensgemeente in het prachtige West Zeeuws-Vlaanderen. Van oudsher een belangrijk knooppunt van vaar- en toegangswegen naar het nationale en Belgische achterland. Deze grenspositie biedt veel interessante mogelijkheden voor bloei en groei. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren. Maar ook heeft Sluis  te maken met vergrijzing en ontgroening. Het is aan het lokale bestuur om samen met de andere maatschappelijke partners, burgers en bedrijven  hiervoor structurele en innovatieve oplossingen te bedenken. Kortom een gemeente met vele uitdagingen, vanuit het verleden, het heden en voor de toekomst.

2. Welke ervaringen uit je eerdere functies komen je van pas in je huidige ambt?
Mijn werkervaring strekt zich uit over vrijwel alle gemeentelijke werkvelden, hetgeen mij een goede basis geeft voor de inhoudelijke discussie. Verder heb ik veel bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse publieke en private besturen. Hoewel ik geen raadslid of wethouder ben geweest heb ik wel politieke ervaring opgedaan vanuit een rol op de achtergrond in lokale commissies voor de PvdA. Tot slot heeft het orientatieprogramma van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters  en de uitgebreide stagemogelijkheden en de daaraan gekoppelde reeks gesprekken met bestuurders, het beeld van het ambt verdiept en verscherpt.

3. Wat wil je in je eerste jaar als burgemeester het liefst verwezenlijken in je gemeente?
De komende periode staat vooral in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Graag zie ik deze goed verlopen. De verkiezingsprogramma's geven in hoofdlijnen aan hoe de politieke partijen -  naast vier landelijke (PvdA, CDA, VVD, D66)  ook een aantal lokale partijen - de toekomst van de gemeente Sluis ingevuld willen zien. Uiteindelijk bepaalt de kiezer welke zaken de voorkeur krijgen. Zeker is dat de komende decentralisaties in de zorg, welzijn en de sociale werkvoorziening items bij de verkiezingen zullen worden. Maar meer specifiek voor de gemeente Sluis gelden ook onderwerpen zoals de ontgroening en de vergrijzing, de samenwerking in de regio en met de Belgische buren in de Euregio.  

4. Wat vind je van het VVD-PvdA-kabinet?
Ik heb hier geen expliciete mening over. De bezuinigingen zouden zwaar op ieder kabinet drukken dus ook op het huidige. Het blijven zoeken van alternatieven en van perspectief vind ik in dit alles erg belangrijk.  Momenteel ligt de nadruk naar mijn beleving sterk op afbouw van de verzorgingsstaat in relatie tot kostenreductie, terwijl met innovatie en synergie ook zonder de huidige afbouw tot kostenreductie kan worden gekomen. Ik daag alle PvdA'ers, en dus ook mijzelf, uit om meer vanuit deze positieve gedachte te redeneren.    

5. Wat doe je in je vrije tijd het liefst?
Met mijn gezin  en familie op stap, zowel dichtbij als verder weg. Naar musea, maar ook een mooie wandeling in de natuur. Vrijwilligerswerk voor een gehandicaptenorganisatie. Lezen en ook heel af en toe gewoon niets doen.