Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Vijf vragen aan...Annelies de Jonge (36), wethouder in Zutphen

16 januari 2014

annelies de jong 3Annelies de Jonge (36) is sinds 2 december jl. wethouder in Zutphen. Zij volgde Rik de Lange op, die is benoemd tot burgemeester van Duiven. Annelies was sinds 2010 raadslid voor de PvdA in Zutphen. Zij werkte tevens als medewerker van de Suze Groenewegschool op het landelijk partijbureau van de PvdA. Kort voor haar benoeming tot wethouder werd Annelies gekozen tot lijsttrekker van de PvdA in Zutphen.

 

 

Hoe heb je de overstap naar het wethouderschap ervaren?

Als een geweldige stap. Ik spreek ongelofelijk veel mensen die mij inspireren. Je kunt verbindingen leggen tussen mensen en ideeën en kan anderen net dat duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben. Er rust een grote verantwoordelijkheid op je schouders. Dat maakt het werk ook spannend en tegelijkertijd opereer je voorzichtiger dan bijvoorbeeld als raadslid. Nog veel meer dan in de raad ben je er voor het algemeen belang en de belangen die je tegen elkaar moet afwegen zijn groter. Bovendien heeft alles wat je zegt en doet in potentie impact op de organisatie en de gemeente. Daar moet ik aan wennen. En het is echt heel hard en veel werken. Ik ben door het college en de gemeentelijke organisatie heel warm ontvangen en dat is heel prettig geweest. We werken als team en dat is mooi. Wel mis ik bij tijd en wijle de fractie. De strijdbaarheid en het samen gaan voor het verbeteren van de wereld om ons heen, is minder prominent aanwezig. Daarvoor in de plaats zijn al die mensen gekomen die in het hier en nu bezig zijn. Tegelijkertijd kun je als wethouder lange lijnen uitzetten en tastbare veranderingen realiseren. Dat is fantastisch, net als trouwens het debat met de raad en het samenwerken met kundige ambtenaren.

Waar ga je je als wethouder vooral mee bezighouden?

Ik heb onder andere Economische Zaken, Toerisme en Sport in mijn portefeuille.

Wat EZ betreft wil ik ondernemers helpen door de crisis te komen. Veel ondernemers hebben het erg moeilijk, zowel grote als kleine, zowel in de binnenstad als op het industrieterrein. Hulp bIjvoorbeeld door het oprichten van een Investeringsfonds, zoals de gemeente Eindhoven heeft gedaan en/of het invoeren van een dienstencheck zoals in België is gebeurd. Door hierop in te zetten hoop ik ook een brug te slaan naar de Participatiewet. Ook wil ik bezien of een digitaal portaal op te richten is, waar ondernemers veel informatie kunnen vinden over stimuleringsmaatregelen of subsidies. Er is, ook door het kabinet en - voor ondernemers in Zutphen en Warnsveld belangrijk - de provincie Gelderland, veel in gang gezet voor ondernemers, maar je moet het wel weten en ook kunnen vinden.

Als het gaat om Toerisme werken we op dit moment samen met ondernemers en vele vrijwilligers(organisaties) hard aan de opzet van een Stadspromotie Organisatie. Deze organisatie zal zich gaan bezig houden met Stadspromotie ten behoeve van economische ontwikkeling en het aantrekken van arbeidspotentieel, het duurzaam vestigen van zowel bedrijven als mensen in onze stad en het aantrekken van dagjesmensen. Zutphen is een prachtige stad, maar dat moet je niet vanzelfsprekend nemen. We hebben, samen met ondernemers en een grote groep zeer betrokken mensen, geconcludeerd dat professionele Stadspromotie van groot belang is voor de versterking van onze gemeente. De organisatie moet begin maart aanstaande staan, klaar voor het nieuwe toeristenseizoen.

Bij de Sport zijn we druk met het proces rondom de bouw van het nieuwe zwembad. Het besluit tot deze investering is genomen omdat we moeten bezuinigen. Ons huidige zwembad slurpt energie en het had weinig zin om het te restaureren. En omdat een stad als de  onze een zwembad verdient, bouwen we een nieuw zwembad. Het is van belang dat deze bouw weer werk genereert voor lokale ondernemers. Zo investeren we in werk. Daarnaast voer ik veel gesprekken over de rol van Sport in de transitie in het sociale domein. We zullen als gemeenten moeten investeren in bewegen en sporten, willen we met elkaar gezonder ouder worden en zo (financiële en andere) druk verminderen op de zorg voor mensen. Hierbij staat de vraag centraal: hoe kunnen we mensen aan het bewegen krijgen, zonder dat ze het nu echt doorhebben. Dat kan zijn door de bestrating van een bejaardencentrum naar de binnenstad recht te leggen, zodat mensen gemakkelijker even gaan lopen, door een beweegtuin van natuurlijke materialen te laten samensmelten met het stadspark of door het herintroduceren van schoolzwemmen.

Wat zijn de belangrijkste issues voor de PvdA Zutphen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart?

Drie dingen:
1. Werken aan werk en inkomen, met een Plan voor de Arbeid door samenwerking en een plan tegen Armoede en Uitsluiting door maatwerk en ontschotten.
2. Samen sterk in een zorgzame samenleving. De mens centraal en veel investeren in preventie. Goede zorg en dagbesteding is vanzelfsprekend, net als goed werkgeverschap.
3. Wonen in een aantrekkelijke stad waar het gewoon op orde is en mensen worden uitgenodigd om mee te doen. Een sterkere samenleving realiseer je samen.

Wat ga je zelf doen tijdens de campagne?

Canvassen met ons team en debatten te voeren.

Wat doe je in je vrije tijd het liefst?

Spelen met mijn kinderen, naar het bos en lezen.