Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Verkoop Eneco: strijd net begonnen

8 november 2017

Nu van de grote aandeelhoudende gemeenten alleen Den Haag niet over wil gaan tot de verkoop van Eneco lijkt het een kwestie van tijd tot het energiebedrijf wordt verkocht. 75% van de 53 gemeenten is inmiddels om. Jammer voor Eneco en de duurzaamheid, goed voor de gemeentekas. Het pleit lijkt daarmee beslecht.

Maar niets is minder waar. Allereerst was dit slechts een consultatieronde. 1 december is de volgende ronde, waarbij alle aandeelhouders samen gaan praten over de vervolgstappen. Daarna volgen de onderhandelingen over de voorwaarden van de verkoop. En naar alle waarschijnlijkheid volgt het definitieve besluit pas als de nieuwe raad gekozen is.

Er zijn kortom nog kansen genoeg om de besluitvorming te beïnvloeden. Gevaren zijn er ook. Want hoewel een kwart van de gemeenten nu tegen verkoop is, kan dat onder druk van de voorstanders (en het grote geld) veranderen. Als PvdA moeten we dat zien te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat de PvdA-fracties het onderwerp blijven agenderen, zich verenigen en onderling hun standpunten gaan afstemmen. 

Ook met 25% van de aandelen kunnen gemeenten een stem houden als het gaat om duurzaamheid, klimaatbeleid en de groene strategie. Vanzelf zal dat natuurlijk niet gaan.  Daarom ontvang je hierbij een voorbeeldmotie. Met deze motie kan je de wethouder in jouw gemeente onder druk zetten om de duurzame strategie bij een eventuele verkoop van Eneco veilig te stellen.

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad van (...), in vergadering bijeen op (…) 2017

Constaterende dat:

 • Het college en/of de gemeenteraad heeft besloten de aandelen Eneco af te willen verkopen of: Veel van de deelnemende gemeenten hebben besloten hun aandelen Eneco af te willen bouwen;
 • De gemeente (…) een duurzaam klimaatbeleid nastreeft;
 • Energiebedrijven zoals Eneco daarin een sleutelpositie vervullen;
 • Eneco ook als gemeenten niet meer de grootste aandeelhouder zijn een duurzaam klimaatbeleid moet voeren.

Overwegende dat:

 • Eneco dankzij haar duurzame strategie een bijdrage levert aan een duurzaam klimaatbeleid;
 • Nieuwe aandeelhouders van Eneco bepalen of die duurzame strategie blijft bestaan;
 • Het waarschijnlijk is dat 25% van de aandelen in handen blijft van de gemeenten;
 • De statuten niet kunnen worden gewijzigd zonder toestemming van de aandeelhouders;
 • Het ook na het verkopen van de aandelen belangrijk is om de wensen van de gemeenteraden ten aanzien van duurzaam klimaat- en energiebeleid te blijven borgen.

Verzoekt het college:

 • Aan de aandeelhouderscommissie mee te geven dat er voorafgaand aan een eventueel verkoopproces een concrete invulling moet worden gegeven aan de niet-financiële voorwaarden uit hoofdstuk 12 van het ‘consultatiedocument’ aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 15 juli 2017;
 • Zodat op basis van deze concrete invulling Eneco (nieuwe) eigenaren krijgt die de duurzame strategie op het gebied van klimaat- en energiebeleid borgen;
 • Hierover het overleg te starten met de andere gemeentelijke aandeelhouders.

En gaat over tot de orde van de dag.