Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Van Waarde expedities - de observaties van Jan Schuurman Hess

12 maart 2015

Om de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, werken het Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting samen aan het project Van Waarde Lokaal. In dat verband wordt maandelijks een ‘expeditie’ georganiseerd naar een provincie. In Noord- Brabant werd een bezoek gebracht aan Tilburg en Eindhoven. De rode draad tijdens deze expeditie was de participatiesamenleving en de verschillen tussen rijk en arm.

Enkele impressies van de dag

Tilburg, een stad van 200.000 inwoners, kent een groep van 20.000 tot 30.000 mensen die in armoede leeft. Op alle mogelijke manieren wordt getracht om deze mensen perspectief te bieden. Een organisatie als 13 Volt, die tijdens de expeditie werd bezocht, helpt mensen op weg, met eenvoudige arbeid, bijvoorbeeld in een naaiatelier, of met een fietscursus en gezamenlijke activiteiten. Zo is er een groep ‘dolende mannen’, die elke woensdag gezamenlijk kookt in de keuken van 13 Volt. De gemeente Tilburg steekt veel geld in dit soort projecten.

Eén van de inleiders, Ralf Embrechts, constateerde dat de sociale wetgeving zo streng is geworden dat de geringste vergissing leidt tot het schrappen van de bijstandsuitkering. Zelfs voor de beleidsmedewerkers en ambtenaren is de wet te ingewikkeld geworden, laat staan voor die groep in armoede levende mensen. Eén verkeerd vinkje op een formulier, één verkeerde of gemiste sollicitatiebrief en je wordt op je uitkering gekort.

In een bijzinnetje weerklonk een scherpe aanklacht: ‘De begroting van de gemeente Tilburg bedraagt € 750 miljoen euro en in de wietteelt en drugshandel in Tilburg gaat € 750 miljoen euro om.’ Ook vertelde Embrechts hoe op een middag een jongeman bij een pleintje in achterstandwijk kwam aangereden in een jeep, belegd met parelmoer. ‘Hij stapte uit en wachtte zijn ‘klantjes’ op. Het is natuurlijk verleidelijk om in plaats van te leven van een uitkering, wat planten op zolder te kweken. Er is een risico aan verbonden maar toch...veel mensen kiezen er voor.’

Het saneren van eenvoudig werk veroorzaakt een scherpe tweedeling in de samenleving. De groep mensen die in armoede leeft, heeft vrijwel geen perspectief; de groep die net boven de armoedegrens leeft, wordt steeds kwetsbaarder. De sanering in de thuiszorg heeft banen gekost, precies juist van laag opgeleide vrouwen, merkte de Tilburgse oud-burgemeester  Ruud Vreeman op tijdens de lunch in 13 Volt.

Meer weten over de expedities? Log dan in op MijnCLB en bekijk hier de presentaties en de foto's van de Van Waarde expeditie in Noord-Brabant en lees hier het tweede deel van de observaties van Jan. Deze observaties zijn geschreven door Jan Schuurman Hess, schrijver van het boek 'Voettocht naar het hart van het land.'