Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Van Waarde Expedities

23 september 2015

De Van Waarde Expedities, je hebt er misschien al het één en ander van voorbij zien komen. Sinds januari 2015 organiseert het CLB samen met de WBS  eens in de paar maanden een expeditie.  Tijdens een lange onderzoeksdag kijken we hoe dorpen en steden omgaan met de nieuwe taken die op hen afkomen. Wat willen en kunnen we lokaal in beweging zetten, waar liggen mogelijkheden, waar beperkingen? Maar ook: waar treden gewenste of ongewenste bijwerkingen op en welke instrumenten staan onze lokale politici  ter beschikking om dit proces in goede banen te leiden?

In januari bestudeerden we in Groningen de uitwerking van de Participatiewet. Waar moeten mensen met een arbeidsbeperking naartoe als regulier werk in hun directe omgeving er simpelweg niet is? In maart trokken we met een groep mensen door Tilburg en Eindhoven. Tijdens werkbezoeken en presentaties keken we hoe de toenemende zelfredzaamheid doorwerkt in wijken met overwegend  hoogopgeleide mensen en wijken met overwegend laagopgeleide mensen. Wat doen we voor die groep mensen die met  hun eigen netwerk het leven niet georganiseerd krijgt? De vraag wat de veranderingen in de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk betekenen voor jeugdzorg en (passend) onderwijs in een krimpregio stond centraal in expeditie drie, terwijl we tijdens de laatste expeditie het verschil tussen (mantel)zorg op het platteland  (Montferland)  en de stad (Arnhem)  onder de loep namen.

Overal  waar we tijdens onze zoektocht  komen spreken we met directe betrokkenen over concrete situaties. We verzamelen verhalen en maken aan het einde van de dag met elkaar de balans op.  Wat gaat er goed en is inspirerend voor onze bestuurders elders in het land? Wat gaat nog niet goed en moet lokaal of in Den Haag worden opgepakt?

De videoverslagen van de expedities vind je hieronder.