Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Tweede Kamerfractie: gemeenten, zorg dat ieder kind echt mee kan doen!

3 februari 2017

Dit jaar is er dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede. Nu moeten we zorgen dat dit geld niet op de plank blijft liggen maar zo snel mogelijk bij kinderen terecht komt. De Tweede Kamerfractie van de PvdA roept via het Centrum voor Lokaal Bestuur nogmaals alle PvdA-fracties op om hiervoor te zorgen. Ieder kind moet mee kunnen doen. Aan de slag!

In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Dat betekent dat er kinderen zijn die  zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren, geen sport of muziekles hebben, waarvan de ziektekostenverzekering niet goed geregeld is. De PvdA wil samen met alle gemeenten zorgen dat dit opgelost wordt.

Dit jaar is er dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede (www.kansenvoorallekinderen.nl). Dat is geweldig nieuws waar we heel trots op mogen zijn en wat we heel Nederland willen laten weten. Met dit geld willen we zorgen dat alle kinderen mee kunnen op schoolreis, kunnen sporten, muziek kunnen maken en hun verjaardag kunnen vieren. Elk kind moet mee kunnen doen.

Veel gemeenten geven nu al het goede voorbeeld. In samenwerking met de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp en de Stichting Jarige Job zijn zij met plannen gekomen om alle jongeren een eigen fiets te geven, een warme trui te kopen voor in de winter of om speelgoed te kunnen krijgen met de feestdagen.

Laten we zorgen dat deze voorbeelden breed navolging krijgen, want het kan niet zo zijn dat het geld dat bestemd is voor spullen voor deze arme kinderen op de plank blijft liggen. Veel bekende Nederlanders helpen mee om deze boodschap te vertellen, zoals Katja Schuurman, Jan Kooijman, Kees Jansma, Prinses Laurentien, Dex Elmont, Jasper Cillessen, Sifan Hassan, Lisa Ferschtman, Lisa Osborn, Sara Kroos.

De PvdA roept daarom, via het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB), alle lokale PvdA-fracties op om te zorgen dat het geld zo snel mogelijk ten goede komt aan kinderen. Zorg daarom dat jouw gemeente (bijvoorbeeld via een motie, zie hieronder concept) afspraken over de besteding van het geld nakomt:

  • Zorg dat het geld in je gemeente zo snel mogelijk terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben. De 100 miljoen komt bovenop het armoedegeld dat gemeenten nu al uittrekken om kinderen mee te laten doen. Het is dus extra geld, voor nieuwe projecten en met nieuwe partners. Zorg dat het zo wordt gebruikt. 
  • Zorg dat je gemeente intensief samenwerkt met scholen, centra voor jeugd en gezin, bibliotheken, kerken en moskeeën om alle kinderen in armoede te bereiken. Een docent, bibliothecaris of vrijwilliger weet bovendien vaak het beste wie er welke hulp nodig heeft.
  • Zorg er hierbij voor dat ook de kinderen zelf betrokken worden. Zij hebben vaak zelf de meest creatieve ideeën over wat ze nodig hebben om mee te doen. 

Het is nu tijd om álle kinderen te bereiken. Ook uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen. Ook in gemeenten waar nu nog geen fondsen en stichtingen actief zijn. Ook uit wijken waar weinig armoede is en het niet wordt opgemerkt dat een kind aan de zijlijn staat. Aan de slag!

 

CONCEPTMOTIE

Constaterende dat;

-  Er meer dan 400.000 kinderen in Nederland opgroeien in armoede;

-  In onze gemeente zijn dat ….;

-  Dit jaar 100 miljoen structureel extra is vrijgemaakt voor bestrijding van armoede onder kinderen;

-  Hiervan 85 miljoen beschikbaar komt via het gemeentefonds, geoormerkt voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

 

Van mening dat;

-  Kinderarmoede onacceptabel is;

-  Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen;

-  Het extra geld zo snel mogelijk en zo doelmatig mogelijk moet worden ingezet in onze gemeente om ieder kind een kans te geven om mee te doen.

 

Draagt het college op om;

-  Een plan van aanpak op te stellen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede worden besteed;

-  Daarbij te zorgen dat de extra middelen aanvullend zijn op huidig armoedebeleid;

-  Daarbij te zorgen dat de gemeente intensief samenwerking zorgt met fondsen, scholen, bibliotheken, kerken, moskeeën enz. zodat ieder kind in armoede wordt bereikt;

-  Daarbij te zorgen dat kinderen ook zelf betrokken worden bij de bestrijding van kinderarmoede;

-  En hier de Raad zo snel mogelijk over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Zie voor meer informatie:

http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/raads_en_kamerleden_samen_op_de_bres_in_de_strijd_tegen_kinderarmoede/bron/lokaalbestuur/uitgave/106

http://www.lokaalbestuur.nl/actueel/actueel_item/t/bestrijding_kinderarmoede  

http://www.lokaalbestuur.nl/actueel/actueel_item/t/convenant_bestrijding_kinderarmoede