Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Stop de zorgcowboys in jouw gemeente nog voor het reces

28 juni 2019

Terwijl meer en meer gemeenten financieel in het nauw komen en de uitvoer van de Wmo en jeugdzorg in gevaar komt, strijken zorgcowboys steeds grotere winsten op. Tot wel 60%, volgens het KRO-NCRV-programma Pointer en de onderzoekers van website Follow the Money. Als raadslid kan je dat niet over je kant laten gaan, vindt ons Helmondse raadslid Nathalie Peijs. Zij legt haar college van B&W daarom in een reeks schriftelijke vragen het vuur aan de schenen. Verzieken zorgcowboys ook in jouw gemeente de thuiszorg? De vragen van Nathalie vind je hieronder:

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?
  2. Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Helmond zorgaanbieders heeft gecontracteerd, die winsten halen van meer dan 10%?
  3. Wat waren de respectievelijke bedragen die de door de gemeente Helmond gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij  onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?
  4. Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?
  5. Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Helmonds gemeenschapsgeld?
  6. Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?
  7. Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?