Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Steun voor plannen Plasterk op Regiodag

19 maart 2013

Er was natuurlijk ook kritiek , maar wat vooral opviel was dat Ronald Plasterk op de Regiodag van de PvdA Noord-Holland afgelopen zaterdag veel bijval kreeg voor zijn plannen om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Ook zijn pleidooi voor schaalvergroting van gemeenten werd positief ontvangen. Plasterk maakte overigens duidelijk dat van hem wat de gemeenten betreft ‘geen opschalingsdwang’  te verwachten is. ‘Mijn agenda is niet om alle gemeenten te gaan fuseren.’

PvdA-prominenten als Jacques Wallage (voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) en Jos van Kemenade (oud-CdK in Noord-Holland), die studies hebben gedaan naar schaalvergroting van het bestuur, steunen Plasterk bij zijn plannen om een ‘Noordvleugelprovincie’ tot stand te brengen. Wallage vindt zelfs dat Plasterk nog wat te voorzichtig is. Hij is sterk voor decentralisatie, waarbij het Rijk taken overdraagt aan de gemeenten. ‘Als je dat stevig doorzet moéten de provincies worden opgeschaald’. Ook economisch is schaalvergroting van de provincies nodig, alleen zo kunnen ze concurreren met andere regio’s in Europa. Van Kemenade vindt mét het kabinet dat er op termijn vijf landsdelen moeten komen. Hij stelde, dat dit ruimte creëert voor de grote steden.  ‘Je moet ook de Europese dimensie in de gaten houden, daar zijn we met twaalf provincies echt te klein voor’.
De te vormen Noordvleugelprovincie moet, om effectief te zijn, wel doorzettingsmacht krijgen, alsmede een groter belastinggebied, aldus Van Kemenade. Plasterk vroeg zich af  of dat laatste wel wenselijk is omdat burgers zo’n provincie dan al snel vooral zien als een veredeld belastingkantoor.
De fractievoorzitters van de PvdA in Noord-Holland en Utrecht schaarden zich zonder reserves achter Plasterks provincieplan. Xander den Uyl (Noord-Holland)  benadrukte dat er al heel veel wordt samengewerkt tussen de provincies, maar dat wat het uitvoeren van de kerntaken betreft ‘samengaan gewoon beter is.’ Kees de Kruijf (Utrecht): ‘Ik ben er blij me.’ Alleen Peter Pels (Flevoland) had bedenkingen: ‘Lost deze Randstadprovincie de problemen wel op? Voor de burger in Flevoland is het ver van mijn bed. En ook emotie en de menselijke maat moet je een plek geven. Ik zou het erg vinden als de bestuurders van de Randstadprovincie straks anonieme managers aan de Zuidas zouden blijken te zijn.’ Pels vindt ook dat ‘het eindplaatje ontbreekt’. Hij heeft moeite met het tempo van Plasterk.
PvdA-senator Ruud Koole liet weten dat de Eerste Kamer de plannen van Plasterk nog grondig tegen het licht zal houden. Beoordelingscriteria zijn daarbij met name de democratische legitimatie en de nabijheid van het bestuur.

Jan de Roos