Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Stadsakkers inspireren lokale PvdA-politici

16 juli 2013

Op 10 juli organiseerde het Centrum voor Lokaal Bestuur samen met de Wiardi Beckman Stichting en de PvdA Apeldoorn een bijeenkomst in het kader van Van Waarde Lokaal. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten waarin het CLB en de WBS op zoek gaan naar manieren waarop het Van Waarde-onderzoek in de lokale praktijk kan worden toegepast.

In Apeldoorn stond het thema werk en sociaal ondernemerschap centraal. De bijeenkomst vond plaats op De Stadsakkers in Apeldoorn, waar groenten worden verbouwd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment nog vooral gratis voor de voedselbank, maar uiteindelijk ook voor de markt, zodat het initiatief zichzelf kan bedruipen. Het idee is mede ontstaan door de grote hoeveelheid braakliggende grond in Apeldoorn.

Na een rondleiding over De Stadsakkers en een voedzame maaltijd met groenten van het land, gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de betekenis van dit initiatief voor de manier waarop wij denken over werk en ondernemerschap. In die discussie participeerden ook de werkgroep sociaal ondernemen van de PvdA en de Rode Ondernemers.

Het belang van goed werk waar je trots op kunt zijn, werd door de aanwezigen breed gedeeld. En juist daarin wordt door De Stadsakkers voorzien. De hoofdteler gaf het voorbeeld van een jongen die een bonenstaak plantte en vol trots naar het resultaat van zijn inspanningen kon kijken.

Om dit soort initiatieven te laten floreren – zo werd gaandeweg duidelijk – is het van belang dat de (lokale) overheid anders leert te werken. Door mensen de ruimte te geven ontstaat veel creativiteit. Dat betekent overigens niet dat iedereen het op eigen kracht gaat redden. Er blijft altijd een groep over die afhankelijk zal zijn van de zorg en ondersteuning van de overheid. Daar moet de PvdA voor staan. Maar ook die mensen verdienen trots op wat ze doen. Projecten als De Stadsakkers spelen daar een waardevolle rol in.

Voor een uitgebreid verslag, zie: plan_van_de_arbeid_2_0_op_apeldoornse_stadsakkers.pdf