Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Spoedwet digitale besluitvorming een stap dichterbij

30 maart 2020

Vorige week vrijdag stemde de ministerraad er mee in de spoedwet digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te sturen. Gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap kunnen beraadslagende- en informatieve vergaderingen online beleggen, maar digitale besluitvorming is juridisch niet mogelijk. De spoedwet maakt het mogelijk hier tijdelijk een uitzondering op te maken, zolang openbare fysieke vergaderingen niet of niet goed mogelijk zijn. Ook is in de spoedwet geregeld dat wethouders en gedeputeerden benoemd kunnen worden door een stemming via brieven. 

Na advisering door de Raad van State wordt het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer voorgelegd. De spoedwet moet zo snel mogelijk in werking treden. 

Update dinsdag 31 maart: de Raad van State had enkele opmerkingen op de spoedwet, waarna direct aanpassingen zijn gedaan. De spoedwet is vanmorgen naar de Tweede Kamer gegaan. Tot 16.00 uur heeft de Kamer de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. De minister hoopt dat er morgen over de wet gestemd kan worden en dat de parlementaire behandeling volgende week volledig voltooid kan worden. 

Wat staat er precies in de spoedwet? De wet biedt raden en Staten tijdelijk de mogelijkheid tot digitale besluitvorming, namelijk tot 1 september 2020. Daarna kan de spoedwet telkens met een termijn van twee maanden verlengd worden. De spoedwet is uitdrukkelijk tijdelijk van aard, omdat openbare fysieke vergaderingen het uitgangspunt zijn. 

Digitale vergaderingen zijn rechtsgelding als meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is en de vergadering via een live-verbinding gevolgd kan worden. Daarnaast moeten alle raadsleden op zo'n manier zichtbaar en hoorbaar zijn, dat hun identiteit kan worden vastgesteld. Bovendien kan een digitale raadsvergadering alleen doorgaan als elk raadslid afzonderlijk toegang heeft tot de beraadslagingen en stemmingen. Stemmingen kunnen zowel digitaal als per brief plaatsvinden. 

Het wetsvoorstel vind je hier.