Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Save the date: tweede studieconferentie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

8 maart 2019

Save the date: vooraankondiging 2de studieconferentie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen op zondag 19 mei, voor gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsverantwoordelijken van organisaties in het sociaal domein en maatschappelijk middenveld.

In onze samenleving bestaat een hardnekkige Sociaal Economische tweedeling die zich op meerdere terreinen voordoet, van onderwijs tot inkomen en huisvesting. Deze tweedeling heeft mede tot gevolg dat een grote groep mensen een beduidend slechtere gezondheid heeft en korter leeft dan anderen. De zorgnetwerken van de PvdA en GroenLinks hebben besloten dit probleem bij de kop te pakken en voorstellen te ontwikkelen om de gezondheidsgevolgen van de tweedeling te minimaliseren.

Op 1 december 2018 heeft een studieconferentie plaats gevonden, georganiseerd door de beide zorgnetwerken. Die ging  over de Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) in ons land. Dit was een eerste bijeenkomst over dit onderwerp die vooral tot doel had de problematiek  vanuit een gezamenlijk perspectief te verkennen en oplossingsrichtingen te verkennen. Een verslag van deze bijeenkomst staat op de website van het netwerk zorg.

Op zondag 19 mei zal een vervolg-dag georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat we die dag een verdiepingsslag maken. Wij werken uit wat op het middenniveau in de samenleving gedaan kan worden om SEGV te voorkomen of de gevolgen voor mensen die hier de dupe van zijn te verminderen. We denken daarbij aan het niveau van gemeente-politiek, inrichting van de leefomgeving, arbeidsmarktbeleid, vakbeweging, onderwijs en lokale gezondheidzorg.

Op deze dag komen wij graag in gesprek met mensen met een beleids/management verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk middenveld. Mensen die vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid  nadenken over te nemen maatregelen en over wat nodig is om deze ook daadwerkelijk te realiseren.

De bijeenkomst vindt plaats in het partijkantoor van GroenLinks in Utrecht . De bijeenkomst is waarschijnlijk van 10.00 – 15.00 uur. Het definitieve programma met inhoud en tijden volgt later. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50.

Mocht je van mening zijn dat je een goede bijdrage aan deze bijeenkomst kunt leveren, dan vinden we het fijn als je vast een vooraanmelding doet.. Ook vragen wij jou om in je omgeving te kijken of je mensen kent die voor deze bijeenkomst uitgenodigd kunnen worden. Deze mensen hoeven niet perse lid te zijn van GroenLinks of de PvdA. Als je iemand kent, stuur dan svp deze vooraankondiging door.

Klik hier om je aan te melden als belangstellende voor de bijeenkomst. 

Ons streven is om medio april de definitieve uitnodiging te verzenden.

Met vriendelijke groet,

Guus Schrijvers
Paul van der Velpen
Nico Bernts
Fuusje de Graaff
Pouwel van de Siepkamp