Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Ruim 90 PvdA-wethouders keren zich af van reactie minister Blok

14 juni 2013

Amsterdam, 13 juni 2013

Betreft: reactie PvdA-wethouders naar aanleiding van respons op Aedes-rapport ‘De balans verstoord”.

Geachte heer Blok,

Net als u hebben wij met verbijstering en afgrijzen kennis genomen van de onverantwoorde gedragingen, uitgaven en speculaties door enkele grote, en soms zelfs heel kleine, woningcorporaties. Het Aedes-rapport “De balans verstoord” bevestigt klip en klaar dat sinds de verzakelijking in de jaren negentig ontwikkelingen zich hebben voorgedaan die door ons allen maatschappelijk onaanvaardbaar genoemd moeten worden.

Het rapport benadrukt dat op de vierhonderd actieve corporaties “slechts” vijftien tot twintig incidenten de aandacht hebben getrokken. Wij willen dat aantal niet bagatelliseren en wij willen evenmin verhelen dat naast deze twintig spraakmakende gevallen ongetwijfeld talloze andere onwelkome feiten en gebeurtenissen vallen te noteren. Maar we willen wel bestrijden dat alle corporaties per definitie niet deugen en dat de sector als geheel “bestraft” moet worden voor de incidenten van een minderheid. Tegelijk erkent het rapport immers dat naast het falen ook successen te noteren vielen.

Waar “De balans verstoord” concludeert dat het ontbrak aan een collectief moreel kompas, daar merken wij in onze dagelijkse praktijk dat verreweg de meeste corporaties wel degelijk een individueel moreel kompas hanteren. In onze gemeenten vervullen corporaties taken die wij als lokale bestuurders niet graag willen missen.

Naast het bouwen en beheren van een sociale woningvoorraad bestaat die bijvoorbeeld uit het – samen met zorginstellingen - oprichten en beheren van wooncomplexen voor ouderen of mensen met een beperking. Dit is een taak die extra aandacht verdient nu de scheiding van zorg en wonen nabij is. De corporaties in onze gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en sociale woonomgeving. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid in onze wijken en moeten dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.

Het generale oordeel dat u met enkele Kamerleden velt over corporaties en de daaruit voortvloeiende maatregelen kunnen we daarom niet ondersteunen. Wij zien dat goed functionerende corporaties zich nu  door de verhuurdersheffing gedwongen voelen investeringen te vertragen of te annuleren, moeten snijden in personeelssterkte en taken moeten afstoten.

Natuurlijk moeten maatregelen volgen om nieuwe uitwassen te voorkomen. Maar, we hebben geen waardering voor een generaal negatief oordeel en erkennen dat een generaal positief beeld van corporaties net zo min op zijn plaats is. Wij willen er voor pleiten deze maatregelen een zodanige vorm te geven dat goed functionerende corporaties ermee uit de voeten kunnen. We denken bijvoorbeeld aan een verplichte investeringsagenda (als onderdeel van de verhuurdersheffing), verbetering van de transparantie en prestatieafspraken met lokale overheden.

De Commissie Dekker geeft in haar rapport Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij / Wederkerig en verplichtend een aantal zinvolle suggesties.

Ondergetekende PvdA-wethouders hopen op die manier samen met corporaties waardevolle bijdragen te  kunnen blijven leveren aan evenwichtige volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en de kwaliteit van de leefomgeving.

We zouden het zeer op prijs stellen als we hierover eens nader met u van gedachten kunnen wisselen.

Met vriendelijke groet,

PvdA-wethouders,

Jop Fackeldey, Lelystad
Jan Rensen, Hilversum

Mede ondertekend door:
Berent Daan, Purmerend
Marieke Moorman, Tilburg
Andries Ekhart, Leeuwarden
Hans Versluijs, Vlaardingen
Bas de Haas, Noordwijkerhout
Marije Eleveld, Ede
Conny Miermans, Borsele
Lex Albers, Borne
Jos Bolte, Rijswijk
Jan Nieuwenburg, Haarlem
Egbert Buiter, Valkenswaard
Jeroen Olthof, Zaanstad
Gerrit Piek, Zwolle
Raymond van Praag, Albrandswaard
Johan Lavooi, Sliedrecht
Houkje Rijpstra, Tytsjerksteradiel
Jan Oomkes, Zuidhorn
Jan Vos, Marum
Cor Trompetter, Weststellingwerf
Gerard IJff, Roermond
Eric Geurts, Brunssum
Albert Smit, Assen
Laurens de Kleine, Harderwijk
Ed Wallinga, Enschede
Jeroen Weyers, Den Bosch
Jack Oostrum, Gorinchem
Gert Toonen, Zandvoort
Herman Mittendorff, De Bilt
Rik de Lange, Zutphen
Rian van Dam, Enkhuizen
Ronald Vennik, Velsen
Rita Weeda, Renkum
Hans Adriani, Nieuwegein
Jan-Willem van de Kolk, Stadskanaal
Jan Willem de Boer, Heerhugowaard
Pim Spaan, Groesbeek
Steven Kroon, Doetinchem
Riny van Rinsum, Veghel
Joost de Wilde, Baarn
Liesbet Tijhaar, Huizen
Elmar Theune, Wageningen
Chris Maas, Veere
Ad Cardon, Alblasserdam
Arjan van der Hout, Bladel
Floris Schoonderwoerd, Kaag en Braassem
Ger Lindeman, Hoogezand-Sappemeer
Jaap Blankenberg, Krimpen a/d IJssel
Eric Hercules, Texel
Dirk Kuipers, Medemblik
Jeroen Nobel, Haarlemmermeer
Bodes de Vries, Zeist
Peter Groeneweg, Schiedam
Mario Stam, Schiedam
Rob van Muilekom, Amersfoort
Bert Lubbinge, Amersfoort
Auke Blaauwbroek, Tilburg
Albert Nuss, Maastricht
Jacques Costongs, Maastricht
Frank van Rooijen, Overbetuwe
Ton Sleeking, Emmen
Saskia Szarafinski, Middelburg
Anja Tils, Bergeijk
Ben Blonk, Schagen
Corrie Noom, Zaanstad
Lucas Boshove, Zwartewaterland
Ans Otterloo-Ripperda, Olst-Wijhe
Jos Dings, Beemster
Edo Haan, Zoetermeer
Wim Kruikemeier, Bernisse
Hélène Oppatja, Alphen aan den Rijn
André Borst, Hattem
Janita Tabak, Kampen
Theo Vaes, Etten-Leur
Hubert Bögemann, Heerde
Koos de Vos, Meppel
Elly de Jonge, Waalre
Ad van der Wegen, Bergen op Zoom
Henk Berends, Tynaarlo
Henk Mulder, Almere
Piet Manning, Appingedam
Coby van der Laan, Heerenveen
René de Vent, Hardenberg
Jacob Bruintjes, Borger-Odoorn
Jaap Kuin, Assen
Jo Bisscheroux, Eijsden-Margraten
Nelleke Vedelaar, Zwolle
Ruud Guyt, Sittard-Geleen
Hermien de Haan, Boarnsterhim
Vincent van Neerbos, Neder-Betuwe
Thea van der Veen, Delfzijl
Carla Bode-Zopfi, Oosterhout
Hans van der Pas, Bernheze
Nieske Ketelaar, Smallingerland
Jos Pierey, Deventer
Raymond de Prez, Delft
Wim van der Leij, Leerdam
Cees Liefting, Terneuzen