Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Routekaarten decentralisaties

23 september 2013

 De komende jaren zal het lokaal bestuur in belangrijke mate in het teken staan van de op handen zijnde decentralisaties. Gemeenten krijgen er een omvangrijk takenpakket bij op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en (arbeids-) participatie. Een pakket dat in omvang 40% tot 45% van de huidige gemeentebegroting zal beslaan. ‘Den Haag’ gaat over enkele maanden niet langer over de inrichting van sociale domein, het is straks aan onze lokale bestuurders om dit domein zo in te richten dat het recht doet aan dat wat wij als PvdA eerlijk en van waarde vinden. Dit alles is een belangrijk maar ingewikkeld proces. Vandaar dat per decentralisatie een routekaart is gemaakt. Wat staat ons de komende maanden te wachten? Hoe kunnen we als PvdA de besluitvorming rond de decentralisaties zo kleuren dat Nederland en sterker en socialer van wordt, hoe pak je een mega project als dit aan als wethouder, fractie en bestuur, en hoe zorgen we er voor dat ook onze kiezers weten waar het om gaat?

De routekaarten zijn te vinden op ons ledenplatform. Heb je hier nog geen account? Neem dan contact met ons op via lwildeman@pvda.nl