Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Raadsledenvakschool: inspiratie, ideeën, kennis én goede carpoolsessies

24 april 2016

Ongeveer 60 PvdA-raadsleden togen op zaterdag 16 april naar Utrecht voor de raadsledenvakschool. De dag gaat van start met een korte inleiding en vraag-antwoordsessie met minister Ronald Plasterk. Plasterk gaat onder andere in op de staat van de lokale democratie. ‘Werken met de constructie van een centrumgemeente is lastiger voor de democratische legitimiteit dan een gemeenschappelijke regeling.’ Vanuit de zaal klnken zorgen over berichten dat gemeenten geld overhouden op de gedecentraliseerde zorg. De Haagse fractievoorzitter Martijn Balster wijst erop dat mensen de weg misschien nog niet kennen in de nieuwe structuren en regelingen. ‘Eind 2015, toen mensen de weg een beetje hadden leren kennen, namen de aanvragen ineens toe. Pas daarom op met het overhevelen van zorggeld naar andere domeinen,’ waarschuwt hij zijn collega-raadsleden. ‘De kosten kunnen in 2016 ineens veel hoger zijn.’ Andere raadsleden beamen dat.

dsc_0036.jpgDan is het tijd om in beweging te komen. De deelnemers moeten acties beschrijven waaraan zij politiek hebben bijgedragen en waar ze trots op zijn. Welke waarden illustreert het voorbeeld? En hoe past het bij de opdrachten van de commissie-Hamming? De voorbeelden worden gebruikt als input voor het basisverkiezingsprogramma van het CLB.

Nog voor de lunchpauze gaan de deelnemers in sessies uiteen om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen. Een van de onderwerpen is het bestrijden van armoede onder kinderen door Tweede Kamerlid Keklik Yucel en Rogier Tetteroo (wethouder in Gouda). Twee dingen komen duidelijk naar voren: er is bijna geen sprake van een integrale aanpak van armoede en best practices van gemeenten moeten we meer uitventen. Keklik en Rogier zetten de best practices op een rij en maken een modelmotie voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Beiden zullen te zijner tijd verschijnen op het CLB Ledenplatform.

Tweede Kamerlid John Kerstens, Taco Kuiper (wethouder in Zoetermeer) en Hans Spigt (aanjager banenafspraak overheidssector) verzorgen een workshop over de Participatiewet. In Zoetermeer heeft het UWV de hele gemeentelijke organisatie doorgelicht om middels job carving te kijken welke taken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd kunnen worden. ‘Druk vanuit de raad helpt om gemeentelijke verplichtingen over de participatiewet versneld te laten nakomen,’ vertelt Taco Kuiper. John Kerstens roept fracties op hem uit te nodigen voor een bezoek aan het lokale SW-bedrijf om met eigen ogen te zien hoe de uitvoering van de Participatiewet ervoor staat. Hans Spigt: ‘Gemeenten hebben werk genoeg. Zorg dat de banenafspraken worden opgenomen in de begroting en spreek de wethouder P&O aan op de invulling van garantiebanen.’ Inmiddels zijn er voorbeeld schriftelijke vragen opgesteld. Deze zijn te vinden op: http://www.lokaalbestuur.nl/actueel/actueel_item/t/stand_van_zaken_uitvoering_participatiewet 

Sport kost geld maar is zeker geen overbodige luxe. Sociaaldemocraten willen de toegankelijkheid van sport borgen. De verbinding en gezondheid waar sport voor zorgt, vinden we van belang. Hoe borg je dat als bijvoorbeeld een marktpartij de exploitatie en het beheer van het gemeentelijke zwembad overneemt? Binnen welke beheerconstructies kunnen wij onze sociaaldemocratische waarden borgen? Met welke beleidsterreinen heeft sport raakvlakken en mag zij niet vergeten worden? En hoe wordt de 5 miljoen extra gelden voor kinderen en sport in de gemeenten besteed? Keklik en Yusuf ontwikkelen een modelmotie Sport voor CLB-leden. De uitgebreide presentatie bomvol ideeën en kennis van Yusuf Celik vind je vanaf maandag op het CLB Ledenplatform.

Tijdens een workshop over de sociale woningvoorraad legt Henk van Dijk beeldend de problemen uit met de verdeling van sociale huurwoningen. ‘Het beleid van ‘passend toewijzen’ is erop gericht om mensen zo min mogelijk huursubsidie te verstrekken. Daardoor komt er een enorme druk op de goedkoopste sociale huurwoningen, terwijl de duurdere leeg staan. Je moet daar als gemeenteraad actie op ondernemen, bijvoorbeeld in je woonvisie of in de prestatieafspraken die je maakt met de woningbouwvereniging.’ In dit webbinar legt hij helder uit wat het probleem is en wat je eraan kan doen. https://www.youtube.com/watch?v=oNliIaSGYag

Pieter Paul Slikker neemt de aanwezigen aan het einde van de dag mee richting de verkiezingen van 2018 met een presentatie over effectieve communicatie vanuit onze waarden. CLB-voorzitter Leen Verbeek sluit de dag af. Vol nieuwe inspiratie en ideeën gingen alle raadsleden weer richting huis. Raadslid Ellen Schoumacher uit Eindhoven twitterde: ‘Thuis van @lokaalbestuur #raadsledenvakschool  Altijd geladen vol inspiratie en kennis. Goede carpoolsessie met @deplaf en @paulelsendoorn’.

Was jij ook aanwezig bij de raadsledenvakschool? Vergeet dan niet ook de foto's van deze dag te bekijken: http://www.lokaalbestuur.nl/fotoalbums/fotoalbums_item/t/raadsledenvakschool_1 

Nieuwsgierig geworden naar de raadsledenvakschool? Hou onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende vakschool.