Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

PvdA pleit voor aanpak topinkomens bij waterschapsbank

24 oktober 2015

Het huidige beloningsbeleid van de directie van de Nederlandse Waterschap is onbevredigend. Een motie van de PvdA Amstel, Gooi en Vecht met die strekking is bijna unaniem aangenomen (alleen de VVD stemde tegen).  Onlangs is de aandeelhoudersvergadering van de Waterschapsbank akkoord gegaan met het voorstel van een speciale commissie om de beloning te maximeren op 272.000 euro bruto per jaar voor de voorzitter van de directie en 231.000 euro bruto voor de twee overige leden. Vrijwel alle fracties van het Algemeen Bestuur vinden dergelijke bedragen niet in de geest van de Wet normering Topinkomens.

'De Waterschapsbank maakt zich graag bekend als de bank voor en door de overheid. Dan zou hij zich in het beloningsbeleid ook moeten conformeren aan de nationale standaard zoals vastgelegd in de Wet normering topinkomens. Directiesalarissen die ver boven de Balkenendenorm liggen horen daar wat ons betreft niet bij. Bovendien moeten er normale verhoudingen zijn tussen de beloning voor de medewerkers en de leiding,' aldus fractievoorzitter Leny van Vliet.

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft de motie van het Algemeen Bestuur overgenomen en gaat dit standpunt nu overbrengen aan de andere aandeelhouders van de bank. Dit zou kunnen leiden tot een eerdere herbeoordeling van dit beloningsbeleid dan over vijf jaar, zoals eerder was vastgesteld.

Meer informatie? Neem contact op met Leny van Vliet: leny.van.vliet@xs4all.nl