Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

PvdA Amersfoort wil arbeidsgehandicapten helpen

2 december 2014

inpakken5De PvdA in Amersfoort wil via een pilot arbeidsgehandicapten sneller aan de slag helpen. De PvdA-fractie dringt hier samen met de VVD-fractie in een motie op aan bij het college van B&W. De pilot moet belemmeringen voor werkgevers om arbeidsgehandicapten aan te stellen, wegnemen. In Zwolle loopt al een dergelijk project, waarbij het midden- en kleinbedrijf, de werkgevers, gemeenten en het UWV samenwerken. Die pilot is een succes.
De nieuwe Participatiewet, die 1 januari van kracht wordt, is erop gericht dat werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst nemen. De huidige, ingewikkelde regelgeving is vaak een belemmering. De pilot houdt in dat werkgevers zelf een voorstel mogen doen over de loonwaarde van een werknemer. Het UWV of de gemeente stelt die loonwaarder vervolgens formeel vast. Doordat de gemeente een controlerende rol heeft, kan worden voorkomen dat  werkgevers de loonwaarde expres te laag inschatten om meer loonkostensubsidie binnen te halen.

 

Ook mogen werkgevers volgens de pilot de begeleiding van de arbeidsgehandicapten regelen. Normaal gesproken gebeurt dat door verzekeringsartsen en deskundigen.