Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Politiek van Waarde in de praktijk, in gesprek met Ehssane Gounou

6 juni 2015

oss wel niet fietsen Ik ben sinds mijn zestiende politiek actief, dat is begonnen met de Jongerenraad in Oss.  Mijn motivatie om politiek actief te zijn is mijn wens om mijn sterke mening om te  zetten in actie. Van 2007-2011 was ik lid van de Provinciale Staten in Brabant en heb ik  me ingezet voor meer en beter openbaar vervoer. Daarna heb ik de politiek (tijdelijk)  vaarwel gezegd, ben ik afgestudeerd en moeder geworden. Tijdens de kraamperiode  kwam de onverwachtse vraag of ik lijsttrekker wilde worden voor de PvdA Oss.  Aangezien de verkiezingen vanwege de herindeling van de gemeenten  s’Hertogenbosch, Maasdonk en Oss waren uitgesteld naar november 2014 kon ik deze  uitdaging met beide handen aannemen. Wij hebben een actieve campagne gevoerd, waarbij we veel op straat waren en veel gebruik hebben gemaakt van sociale media. Helaas zijn we van 4 naar 2 raadszetels gegaan. Daar heb ik een week zeer flink van gebaald. De PvdA zit bovendien niet meer in het college, omdat er over rechts een coalitie werd gevormd.

Politiek van onderop: De Gast van de fractie

Wat mij het meest is bijgebleven uit het Van Waarde-rapport is het belang van politiek bedrijven van onderop. Wat speelt er bij mensen thuis en welke impact heeft ons beleid? Hoe vertaal je onze sociaaldemocratische waarden niet alleen naar de beleidsuitvoering, maar ook naar mensen? In Oss beginnen wij daarom elke fractievergadering met ‘de Gast van de fractie’. Het eerste half uur van elke vergadering  gaan we in gesprek met een gast. Hierdoor zijn we beter op de hoogte van wat er speelt en kunnen we hier beter op inspelen.  Op basis van deze gesprekken bepalen wij (ten dele) ons fractiestandpunt en onze inbreng in de raad.  Onze eerste aanpak was om mensen op te roepen via een persbericht en bericht op onze website ‘kom langs!’. Dit leverde geen al te hoge respons op. Als fractie zijn we vervolgens actief mensen bij verschillende thema’s gaan uitnodigen.  

Concrete punten: fietsen in de binnenstad

Een goed voorbeeld hiervan is het onderwerp de leefbaarheid van de stad en nog concreter de vraag: moet fietsen in het centrum van worden toegestaan ja of nee?  In het kader van de Gast van de fractie hebben we hierover in een korte tijd met een hoop mensen gesproken. Uit deze gesprekken bleek aanzienlijke weerstand te bestaan tegen de proef van het college om fietsen toe staan in het centrum, voorheen een fietsvrije zone. Om de wensen van meer Ossenaren op dit punt te achterhalen hebben we een enquête opgesteld en die persoonlijk en via sociale media verspreid. Hier kwamen in korte tijd meer dan 1100 reacties op. Twee derde van de respondenten sprak zich uit tegen fietsen in de binnenstad. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft onze fractie zich in de raad uitgesproken tegen de proef met fietsen in de binnenstad.

Transparant over (on)mogelijkheden

De mensen en organisaties die wij benaderen in het kader van de Gast van de Fractie zijn vaak erg enthousiast om te delen waar ze mee bezig zijn en tegenaan lopen. Verder merken wij dat mensen na zo’n gesprek vaker bij ons aankloppen omdat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. Hierbij is het van belang om duidelijk te zijn over de stroperigheid van het politieke proces en de mogelijkheden en onmogelijkheden bepaalde zaken (snel) te veranderen. Wij zijn hier van af het begin eerlijk en transparant over en nemen mensen zo mee in onze worsteling als oppositiepartij.