Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Ook waterschappers op de bres tegen TTIP

19 februari 2016

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft als eerste waterschap een motie ingediend waarin ze hun zorgen over het op handen zijnde TTIP-verdrag uiten. De indieners van de motie, PvdA, Waternatuurlijk, De Groenen, Partij voor de Dieren en de fractie Natuurterreinen, maken zich zorgen over het eigen rechtsgebied van het waterschap. Zo zou de regelgeving in het verdrag ertoe kunnen leiden dat alle regelgeving die door de overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrag brengt. De angst bestaat dat de slagkracht van onder andere de waterschappen hierdoor ernstig kan worden ingeperkt. Inmiddels hebben veel andere PvdA-fracties in de waterschappen dit voorbeeld gevolgd. De volledige motie is terug te vinden in de database met moties en schriftelijke vragen op het CLB Ledenplatform.