Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Onderzoek sociaaldemocratisch decentraliseren

9 mei 2015

Sociaaldemocratisch decentraliseren – hoe doe je dat eigenlijk? Met die vraag ging CLB-medewerker Naomi Woltring op stap. In 2014 volgde ze drie gemeenten – Alblasserdam, Leeuwarden en Oude IjJsselstreek – en keek hoe raad en college voorbereidingen troffen op de decentralisaties. Haar belangrijkste aanbevelingen: politiseer, blijf de decentralisaties volgen en zoek nieuwe politieke instrumenten voor raadsleden.

In de publicatie formuleert ze aan de hand van de vijf waarden – bestaanszekerheid, goed werk, verheffing, binding en zeggenschap – vragen die je als raadslid aan het college kunt stellen over de decentralisaties. En ze geeft voorbeelden van hoe je de decentralisaties Van Waarde-proof kunt maken. Creëer werk (bijvoorbeeld door gebouwen van de gemeente en scholen energiezuinig te maken), waarborg de toegankelijkheid van voorzieningen (ook bij stapeling van eigen bijdragen), richt geen nieuwe gemeenschappelijk regelingen op als je al te weinig zeggenschap hebt over de bestaande en grijp als raadslid je – politieke – rol.

Lees hier de volledige brochure: broch_socdemdec_04_1.pdf