Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Noodmaatregelen vanuit het Rijk

26 maart 2020

Om de coronacricis het hoofd te bieden, heeft het kabinet verschillende maatregelen en nood- en steunpakketten aangekondigd. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd:

  • Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis vastgesteld (27 maart): in samenwerking met Valente, de VNG en COMO heeft het ministerie van VWS richtlijnen vastgesteld voor gemeenen en opvangorganisaties over de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. In de richtlijnen staat voorop dat dak- en thuislozen een slaapplek moeten hebben voor de nacht. Ook moeten gemeenten overdag voorzien in inlooplocaties, waar dak- en thuislozen kunnen opwarmen, van het toilet gebruik kunnen maken en kunnen eten. Ook staan er in de richtlijnen instructies voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. 
  • Geen huisuitzettingen en verlening tijdelijke huurcontracten (26 maart): minister Van Veldhoven is met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen overeengekomen dat huisuitzettingen worden opgeschort, tenzij er sprake is van criminele activiteiten of overlastgevend gedrag. Daarnaast wordt het mogelijk dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk verlengd worden.  
  • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (25 maart): momenteel wordt hard gewerkt aan deze zogenaamde TOZO. Via deze regeling kunnen ondernemers inkomenssteun krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor het bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Update: op vrijdag 27 maart zijn de eerste voorschotten om deze regeling te bekostigen naar de gemeenten gegaan. Op deze pagina vind je de hoogte van de voorschotten per gemeente. 
  • Financiële zekerheid van zorgaanbieders (25 maart): om er voor te zorgen dat zorgaanbieders nu én na afloop van de corona-crisis zorg kunnen blijven leveren, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen worden gemeenten gevraagd de zorgaanbieders te financieren zoals contractueel is afgesproken en niet voor de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt. Dit is geen bindende afspraak, maar wel een dwingende oproep. Uit een rondgang langs verschillende PvdA wethouders bleek dat zij dit – al voor de oproep van het Rijk en de VNG – deden. Zie ook de website van de VNG.
  • Noodregeling digitale zorg thuis (24 maart): via deze noodregeling kunnen zorgaanbieders een financiële bijdrage van maximaal €50.000,- aanvragen om te investeren in digitale zorg op afstand, bijvoorbeeld beeldschermzorg of indicatiestelling via een app. 
  • Noodsteun voedselbanken (24 maart): om te zorgen dat de voedselbanken draaiende blijven, heeft het Rijk een eenmalige subsidie van €4,- miljoen gerstort in het calamiteitenfonds van de voedselbanken. 
  • Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen (20 maart): het kabinet trekt €2,5 miljoen uit voor de aanschaf en distributie van laptops voor kinderen die er zelf geen hebben en voor wie de school of gemeente geen device kan regelen. Ook wordt onderzocht voor welke kinderen extra ondersteuning noodzakelijk is. De Kamerbrief lees je hier.
  • Pakket maatregelen voor banen en economie (17 maart): om de banen en inkomens van Nederlanders te beschermen, heeft het kabinet een pakket ingrijpende maatergelen genomen, waarmee de economie zo lang als nodig is met miljarden per maand wordt ondersteund. Een uitgebreide toelichting op de acht maatregelen - waaronder de tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten en extra ondersteuning voor zelfstandigen - lees je in de link