Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Nieuwe Flexwet: provincie moet goede voorbeeld geven

13 september 2015

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Flexwet van kracht. Inzet van deze wet: het gat tussen vaste werknemers en tijdelijke arbeidskrachten verkleinen. Vaste werknemers moeten makkelijker  ontslagen kunnen worden en tijdelijke arbeidskrachten moeten eerder in vaste dienst worden genomen. Tijdelijke arbeidskrachten mogen nog maar twee jaar aaneengesloten op een contract voor onbepaalde tijd bij één werkgever zitten. Hierna moet de betreffende medewerker in vaste dienst worden genomen.

Maar, gaan deze nieuwe regels wel werken? Arbeidsdeskundigen vrezen dat veel werkgevers nu na twee jaar afscheid zullen nemen van tijdelijke arbeidskrachten om vervolgens nieuwe in te huren.

De Zeeuwse PvdA vindt dat structurele arbeid gedaan moet worden door werknemers met een langdurig contract. Als klussen voor een langere periode lopen, moeten deze gedaan kunnen worden door mensen met een meerjarig contract. Dat is goed voor de productiviteit, voor de arbeidsvreugde én voor de carrièreperspectieven van medewerkers. De overheid en instellingen die aan de overheid gelieerd zijn moeten hierbij het goede voorbeeld geven. 'Een item als dit komt in de provinciale politiek niet vanzelfsprekend aan de orde, maar het leent zich wel goed om te laten zien waar je als Partij van de Arbeid voor staat. Het is dan ook een goed aangrijpingspunt voor gesprekken en discussies, zowel op straat als in de vergaderzaal', aldus Anton van Haperen. Samen met PvdA-Statenlid Annebeth Evertz heeft hij schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Onderschrijft het college de wenselijkheid van een langjarig contract voor werkzaamheden die zich over een langere periode uitstrekken?
2. Is het college met de PvdA-fractie van mening dat de overheid en de aan haar gelieerde instellingen (bijvoorbeeld N.V. Zeeland Seaports, N.V. Westerscheldetunnel, enzovoorts) in deze een voorbeeldfunctie hebben?
3. Kan het college aangeven of en in hoeverre er binnen het provinciale apparaat en binnen de gelieerde instellingen sprake is van inzet van tijdelijke arbeidskrachten voor structurele werkzaamheden?
4. Is het college bereid zijn positie als aandeelhouder aan te wenden om de inzet van tijdelijke arbeidskrachten voor structurele taken bij gelieerde instellingen bespreekbaar te maken en daarin verandering aan te brengen?

Beeld: Nationale Beeldbank