Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Netwerk Zorg zoekt nieuwe (raads)leden

26 januari 2018

Het zorglandschap is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De zorgverzekeraars hebben veel meer zeggenschap gekregen en ook de gemeenten zijn belangrijke spelers geworden. Zij bepalen het beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast hebben zij belangrijke uitvoeringstaken. Ouderen, mensen met fysieke en psychische beperkingen en jongeren zijn in belangrijke mate afhankelijk van wat gemeenten beslissen en doen. Om deze reden wil het Netwerk Zorg contact zoeken met partijgenoten die als (aanstaand) raadslid of als lid van een lokale werkgroep actief zijn in het sociale domein op gemeentelijk niveau. 

Het Netwerk Zorg, de vroegere Werkgroep Patiënt Centraal, is een actieve groep van PvdA-leden, overwegend werkzaam in de zorg, die willen meedenken over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid, welzijn en zorg. Het netwerk organiseert bijeenkomsten om met elkaar en de fractiewoordvoerders gezondheidszorg uit de Eerste en Tweede Kamer te discussiëren over actuele vraagstukken, onderwerpen te agenderen en uit te diepen, standpunten voor te bereiden en in te brengen in partijorganen.

In het afgelopen jaar heeft het netwerk onderwerpen behandeld, zoals knelpunten in de jeugdzorg, euthanasie en ‘voltooid leven’, bestuurlijke experimenten in de zorg en ouderenzorg. Verder heeft het Netwerk standpunten geformuleerd over bijvoorbeeld de beperking van de marktwerking in de zorg, de begeleiding en behandeling van GGZ-cliënten in de wijk en de eigen bijdragen. Tot slot heeft het Netwerk een bijdrage geleverd aan de landelijk opgestelde leidraad voor het gemeentelijke Basisverkiezingsprogramma 2018.

Deze lijst onderwerpen illustreert, hoe belangrijk het is dat ook partijgenoten die actief zijn op het gemeentelijke niveau deelnemen aan het Netwerk Zorg om kennis te delen, elkaar te inspireren en te discussiëren over de koers van de partij.

Voor het komende jaar gaat het Netwerk Zorg meer programmatisch werken. Uit de discussies van de afgelopen jaren en de politieke actualiteit heeft het netwerk voorlopig vier hoofdonderwerpen gekozen: positie en de rol van verzekeraars en de regionale ordening in de zorg; linkse samenwerking in de zorg; wonen en zorg voor ouderen en bestrijding van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het netwerk gaat deze hoofdonderwerpen bestuderen en bediscussiëren in werkgroepen en belegt hierover bijeenkomsten. Daarnaast is er ruimte voor discussies over actuele onderwerpen, mede ter ondersteuning van de Eerste en Tweede Kamerfracties.

Het Netwerk Zorg vindt het erg belangrijk dat partijgenoten vanuit hun ervaring en kennis op gemeentelijk niveau in het netwerk meedenken over de koers van de partij en nodigt hen uit zich aan te sluiten bij het Netwerk Zorg-WPC. Nadere informatie is te vinden op de website https://wpc.pvda.nl./ Geïnteresseerden kunnen zich als lid aanmelden via het emailadres: patientcentraal@gmail.com. Om het netwerk draaiende te houden vragen we een vrijwillige bijdrage van € 15,- per jaar, voor wie het kan missen. 

 

Theo Roes, lid van kerngroep Netwerk Zorg.