Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Netwerk Volkshuisvesting

20 december 2012

De huidige politieke hectiek rondom de woningmarkt is groot. De woningbouwproductie loopt steeds verder terug, de woningmarkt zit op slot en door afspraken in het regeerakkoord wordt de druk op woningbouwcorporaties opgevoerd.

 De PvdA kiest voor een integrale hervorming van de koop- en huurmarkt. De hypotheekrenteaftrek en het scheefwonen worden aangepakt. We  versterken de positie van starters op de woningmarkt en ook bij de onontkoombare stijging van de huren zorgen we ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De voorgestelde maatregelen leveren heel veel discussie op. De verhuurdersheffing, de WOZ grens van 4,5%; de toepassing van de liberalisatiegrens, de grote regionale verschillen (krimp en groei). Wat zijn de feiten en hoe zien de cijfers er nu precies uit. Hoe krijgen we de woningbouw weer op gang, dat is een van de grootste uitdagingen voor dit kabinet. Op deze en vele andere vragen kunnen we binnen het netwerk Volkshuisvesting met elkaar in discussie fysiek en digitaal. We nodigen je dan ook van harte uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan tijdens bijeenkomsten (houd de Nieuwsbrief in de gaten) en op ons netwerk- en discussieplatform.

* Wil je op het platform deelnemen aan de discussies over de vraagstukken rond de woningmarkt? Stuur dan een mail naar lwildeman@pvda.nl