Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Netwerk krimp

22 november 2012

Krimp is een bekend fenomeen in politiek bestuurlijk Nederland. Niet alleen in de “traditionele “krimpgebieden, maar in veel meer regio’s en subregio’s wordt krimp ervaren. Krimp groeit en dit vraagt om het los laten van het groei-denken en op een andere manier kijken naar volkshuisvesting, onderwijs en arbeidsmarkt. Welke voorzieningen niveau is wenselijk en haalbaar en in hoeverre mag je als politiek de eigen of gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers aanspreken en inschakelen. Hoe ziet het concrete PvdA verhaal over krimp eruit en hoe vertalen we dat lokaal in concrete actie punten die staan als een sociaal democratisch huis. En zijn we daarmee goed voorbereid op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Het netwerk krimp wil met jullie een antwoord formuleren op deze, en vele ander vragen. Er is veel kennis bij de verschillende lokale bestuurders en politici aanwezig. Deze kennis samenbrengen, ontsluiten voor en delen met elkaar is een belangrijke doelstelling van het netwerk. Ook willen we graag met elkaar in discussie over oplossingen wat werkt wel en wat werkt niet, hoe betrekt je burgers en kiezers bij de dilemma’s en keuzes. Daartoe organiseren we volgend jaar een viertal bijeenkomsten en gebruiken deze CLB website en het platform, voor discussie en kennisuitwisseling.

De regiegroep nodigt je van harte uit om mee te discussiëren op het platform, suggesties voor informatie, links en andere goede ideeën via het platform te delen.

Wij ontmoeten je graag.

Marianne Besselink (gedeputeerde Groningen)

Paul Depla (burgemeester Heerlen)

Emme Groot (burgemeester Delfzijl)

John Haverdill (wethouder Oude IJsselstreek)

Cees Liefting (wethouder Terneuzen)

Jacob Bruintjes (wethouder Borger-Odoorn)

Gerda Postma (fractievoorzitter Achtkarspelen)

Tjeerd van Dekken (woordvoerder 2de kamer)

Albert de Vries (woordvoerder 2de kamer)

* Wil je op het platform deelnemen aan de discussies over de krimp-problematiek, stuur dan een mail naar lwildeman@pvda.nl