Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Moties om het nieuwe jaar mee te beginnen

20 januari 2020

Op MijnCLB staat een motiedatabank waar PvdA-politici moties en schriftelijke vragen met elkaar kunnen delen. We lichten in dit nieuwtje vier moties uit: over de vrijwillige ouderbijdrage, basisbanen, winsten bij zorgaanbieders en schulden bij bewoners. Doe er je voordeel mee!

 

Maximale vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen is de afgelopen jaren gestegen. Dit kan er voor zorgen dat ouders en kinderen voor een andere school kiezen. Om er voor te zorgen dat iedereen naar de school van zijn/haar keuze kan, moet er een maximale vrijwillige ouderbijdrage worden afgesproken met de scholen. Ook moeten de scholen openbaar maken waar ze de ouderbijdrage aan besteden.

Motie - maximale vrijwillige ouderbijdrage

 

Basisbaan

In Heerlen, Groningen en Assen wordt er geëxperimenteerd met basisbanen en vorige week bracht de WRR een rapport uit over “Het betere werk”. Een van de negen aanbevelingen is dat mensen met een uitkering en weinig kansen op de arbeidsmarkt een basisbaan moeten krijgen. De PvdA Groningen heeft in 2017 een motie ingediend en deze heeft er voor gezorgd dat er per 1 maart 2020 basisbanen worden ingevoerd in Groningen.

Motie - basisbaan

 

Reële winsten bij zorgaanbieders

Hoge winsten horen niet thuis in de zorg, omdat ze ten koste gaan van de geleverde zorg. Het is dan ook niet wenselijk dat de gemeente in zee gaat met zorgaanbieders die hoge winsten maken. Via jaarcijfers kunnen zorgaanbieders inzichtelijk maken hoeveel winst ze maken. De gemeente moet een maximum stellen aan de winst die zorgaanbieders maken en deze opnemen in de inkoopeisen. Er moet afscheid genomen worden van zorgaanbieders die hier niet in mee willen gaan.

Motie – reële winsten bij zorgaanbieders

 

Meer schulden voorkomen

In Arnhem is een motie aangenomen om er voor te zorgen dat de gemeente al het mogelijke doet om te voorkomen dat kwetsbare inwoners verder in de financiële problemen komen door beslaglegging of boetes. De overheid is bij schulden vaak de voornaamste schuldeiser en moet voorkomen dat mensen nog verder in de schuld komen. De motie hoopt dat te realiseren door o.a. het stapelen van boetes te voorkomen.

Motie – meer schulden voorkomen

 

Je hebt toegang tot bovenstaande moties en meer door in te loggen op MijnCLB. Vervolgens ga je naar “Moties en Vragen”. Heb je vragen over het inloggen? Stuur een mailtje naar clb@pvda.nl.