Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Motie schulden bij jongeren

16 mei 2017

Motie Schuld

Bijna de helft van onze jongeren heeft schulden. Gelukkig loopt het niet bij iedereen in de duizenden, maar toch… bij een groot deel van deze jongeren kunnen we echt wel spreken over problematische schulden. En het gaat echt niet alleen over de kosten van de telefoon. Veel schulden komen door het zelf moeten betalen van je ziektekostenverzekering vanaf je 18de, zelfstandig wonen en de kamerhuur die vaak erg hoog is of boetes die niet op tijd betaald worden.

Deze jongeren kunnen niet verder, want om schulden af te kunnen betalen heb je inkomen nodig en veel van deze jongeren hebben geen inkomen, zitten zonder werk of gaan nog naar school. Zij slagen er niet in om uit deze vicieuze cirkel te komen.

Aanleiding voor onder andere Leiden, wethouder Marleen Damen, en Den Haag, wethouder Rabin Baldewsingh, om hier echt werk van te maken.

Leiden begint hierom met een pilot gericht op 25 jongeren. Van deze jongeren (die geselecteerd zijn door de gemeente, jongeren- en zorgorganisaties) worden de schulden overgenomen zodat zij door kunnen gaan met hun leven en kunnen werken aan werk of opleiding, zonder dat hun schulden daarvoor een belemmering vormen.

Het idee is simpel. De gemeente Leiden stelt 300.000 euro beschikbaar als startkapitaal voor een fonds. Vanuit dit fonds worden van 25 jongeren de schulden overgenomen. De Leidse Stadsbank treft een regeling voor de totale schuldenlast. De jongeren betalen hun schulden terug aan de gemeente, de gemeente onderhandelt met schuldeisers over de hoogte van de schuld en probeert waar mogelijk in ieder geval de boetes op boetes er vanaf te krijgen. De opbrengsten van de afbetalingen van de jongeren en de kwijtgescholden schulden worden in het fonds gestort waardoor het zichzelf weer vult om daarmee weer nieuwe jongeren te kunnen helpen.

Voor de Leidse jongeren die hiervoor in aanmerking komen, is dit niet vrijblijvend. Ze blijven zelf eigenaar van hun probleem, betalen alle schulden af en mogen daar maximaal 15 jaar over doen, leren omgaan met geld en mogen echt geen nieuwe schulden meer maken. Uitgangspunt is dat zij kunnen bouwen aan hun leven.

Ook in Den Haag wordt in 2016 gestart met een aantal experimenten. Het Schuldenlab, de Incassovrije wijken het Jongeren Perspectief Fonds zijn nieuwe initiatieven van de gemeente en haar Haagse partners. Den Haag wil hiermee schulden voorkomen, wil dat mensen sneller worden geholpen en minder mensen worden uitgesloten van hulp. Den Haag wil het ook mogelijk maken om schulden van Hagenaars op te kopen in ruil voor een tegenprestatie. Omdat zij dan niet meer de druk van de schulden voelen, kunnen zij beter aan hun toekomst werken.

Wij jij hier ook mee aan de slag? Maak gebruik van de volgende voorbeeldmotie.

 

Motie Help jongeren uit de schulden.

Constaterende dat:

-        Bijna 50% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar schulden heeft

-        Een deel van deze jongeren door hun problematische schulden niet in staat is hun leven op te bouwen

-        Veel schulden groter worden door de boetes ten gevolge van het hebben van schulden (incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, boetes voor te laat betalen enz.)

-        De voorwaarde om schulden af te kunnen betalen is het hebben van een inkomen en dat een deel van deze jongeren niet aan deze voorwaarde kan voldoen.

Van mening dat:

-        De schuldenproblematiek niet kan worden teruggedrongen zonder onorthodoxe middelen in te zetten

-        Een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek alleen kan slagen als gemeente, jongeren en schuldeisers samenwerken

-        Jongeren te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor het hebben en afbetalen van hun schulden

-        Er een fonds moet worden ingericht voor de aanpak van de schuldenproblematiek onder jongeren in de leeftijd van 18 – 25 jaar

-        De gemeente …  een regeling dient te treffen voor de totale schuldenlast van deze groep.

-        De jongeren eigenaar blijven van hun schulden en deze terug betalen aan de gemeente.

-        De gemeente met schuldeisers afspraken maakt over de hoogte van de schuld.

-        De opbrengsten van de afbetalingen van de jongeren en de kwijtgescholden schulden zijn de opbrengsten voor het fonds waardoor het zichzelf weer vult waarmee weer nieuwe jongeren geholpen kunnen worden.

Verzoekt het college:

-        Een bedrag van …. vrij te maken als startkapitaal voor een dergelijk fonds.

-        Vanuit dit fonds de schulden van .. jongeren over te nemen.

-        Van dit fonds een revolving fund te maken zodat deze aanpak structureel kan worden.

Dekking: de extramiddelen voor armoedebestrijding vanuit ministerie van SZ