Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Motie mantelzorgvriendelijke werkgever

7 augustus 2013

Motie mantelzorgvriendelijke werkgever

In april 2011 heeft de PvdA de motie “Voorbeeld voor Amstelveen” in de Raad gebracht die tot doel had dat de Gemeente Amstelveen een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid zou ontwikkelen voor de werknemers van de gemeentelijke organisatie. De Raad heeft deze motie unaniem aanvaard.

Uitvoering van de motie betrof het in kaart brengen van het aantal personeelsleden dat mantelzorg geeft en vervolgens een beleid vast te stellen dat het mogelijk maakt om naast werk mantelzorg te kunnen verlenen op basis van goede afspraken.

In de praktijk blijkt dat het aan de communicatie van werkgevers over bestaande wettelijke verlofregelingen nog behoorlijk schort. De helft van het aantal werkende mantelzorgers is niet bekend met wettelijke regelingen. Veel werkgevers hebben ook niet in kaart hoeveel van hun werknemers belast is met mantelzorg taken. Terwijl zo’n 80 procent van de werkende mantelzorgers knelpunten ervaart bij het uitoefenen van de zorgtaken in combinatie met werk.

Raadslid Esther Veenboer, die de motie destijds indiende: “Mantelzorg is geen keuze, het overkomt je. Mantelzorg zal door de vergrijzing, veranderingen in de zorg en de pensioen leeftijd steeds vaker worden verleend door mannen en vrouwen die werken. Het is dan ook heel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Als gemeente kun je dat beleid niet opleggen aan bedrijven in jouw gemeente, maar je kunt wel zelf het goede voorbeeld geven.”

Afgelopen week heeft wethouder Raat aangekondigd dat er nu echt stappen worden ondernomen en dat de gemeente opgaat voor de erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever, zoals de motie vroeg. Naar verwachting zal de gemeente eind 2013 op kunnen gaan voor de genoemde erkenning.

Het raadslid vindt dat goed nieuws.
“Het heeft weliswaar iets langer geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dat komt doordat de ambtelijke organisaties van Amstelveen en Aalsmeer werden samengevoegd. Die samenvoeging koste veel mankracht en bovendien kon na de samenvoeging het beleid op de nieuwe organisatie worden gericht”.

De wethouder kondigde aan na het zomerreces een voortgangsnotitie te zullen bespreken in de commissie Burgers & Samenleving. “Ik kijk daar vol verwachting naar uit” aldus Veenboer.

Meer informatie:
Esther Veenboer
esther@veenboer.net

Motie: motie_mantelzorg_apr_2011.pdf