Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Lokale keuzes zijn politiek!

2 oktober 2014

Er zijn veel verzuchtingen rond de decentralisaties. Zorgorganisaties zetten massaal werknemers op straat, Kim Putters waarschuwt voor het afwentelen van zorgtaken op vrouwen van boven de 45 en elf regio’s zijn nog niet klaar voor de jeugdzorg. Het lijkt wel of er elke dag een nieuw probleem bij komt.

En dan hebben we het vooral over de landelijke berichtgeving. Lokaal speelt er nog veel meer om je zorgen over te maken. Daar worden de keuzes duidelijk die de verschillende politieke partijen maken. Steeds vaker blijkt  dat het bij de invoering van de decentralisaties wel degelijk om politieke keuzes gaat en moet gaan. Een paar voorbeelden:

Enschede besluit in het kader van de bijstand dat de pensioenvoorziening gezien wordt als inkomen en daardoor aanleiding kan zijn voor het weigeren van een bijstandsuitkering. Je moet eerst je pensioen opeten (ook al ben je nog lang niet op de pensioengerechtigde leeftijd) voordat je in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering als je die (tijdelijk) nodig hebt. Het gaat al slecht met je als je een bijstandsuitkering nodig hebt, maar de CDA-wethouder zorgt ervoor dat dit in de toekomst niet veel beter zal worden. Gelukkig heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma hier inmiddels een stokje voor gestoken en heeft de gemeente het plan ingetrokken.

In Tilburg wordt  geen beschut werk meer aangeboden, voor mensen met minder dan 30 procent arbeidsvermogen. De gemeente Tilburg vindt dat soort werk geen taak van de overheid. Deze mensen kunnen een beroep doen op de dagbesteding in het kader van de zorg. Zij kunnen zich niet meer ontwikkelen via werk, maar worden zorgafhankelijk. Precies wat wij niet willen! Daarnaast zet de gemeente Tilburg haar budget vooral in voor kansrijke mensen op de arbeidsmarkt. De rest zal het moeten doen zonder hulp van de overheid. Ook hier ziet Tilburg geen taak voor de overheid.

In Den Haag wil D66 stoppen met de aanpak van topinkomens bij zorgorganisaties en woningcorporaties. De juridische risico’s zouden te hoog zijn. Dit naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak over de aanpak in Eindhoven. De rechter vindt dat de lokale overheid niet aan inkomenspolitiek mag doen. Angsthazen zijn het! Als je echt wilt dat publieke gelden niet gebruikt worden voor exorbitante salarissen moet je op zoek gaan naar mogelijkheden waarmee  je dit  kunt voorkomen. Maar blijkbaar vindt de D66-wethouder dit niet belangrijk genoeg.

Zo maar een greep uit de lokale praktijk. Laten we ophouden het steeds te hebben over de depolitisering van het lokale bestuur, want deze voorbeelden laten zien dat de lokale politiek wel degelijk politieke keuzes maakt. Keuzes die ertoe doen en die, net als de keuzes die in de Tweede Kamer gemaakt worden, gevolgen kunnen hebben voor iedereen.