Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Lokale gevolgen bezuiniging wijkverpleegkundige zorg

25 oktober 2017

Op 24 oktober deed Lodewijk Asscher een oproep aan het kabinet over de bezuiniging op de wijkverpleging. De volledige brief kun je vinden op https://www.pvda.nl/acties/wijkverpleging/

De gevolgen van deze bezuiniging op de wijkverpleging zullen lokaal direct te merken zijn. Ouderen wonen vaak langer zelfstandig en doen daardoor een groter beroep op de wijkverpleging. Juist om het mogelijk te maken dat je als oudere op een prettige manier zo lang mogelijk in je eigen woonomgeving kunt blijven. Dit kabinet wil een rem zetten op de groei van het aantal behandelingen van de wijkverpleegkundigen en boekt daarvoor op voorhand 100 miljoen in. Deze bezuiniging moet dus in jouw dorp of stad worden gerealiseerd. Een straf voor degene die deze zorg nodig heeft en een straf voor de wijkverpleegkundigen die met hart en ziel hun werk doen en nu al vaak tijd tekort komen.

Wat kun jij doen als woordvoerder zorg in je eigen gemeente:

Stel vragen aan je college.

Vraag aan je college wat deze bezuiniging gaat betekenen voor je eigen gemeente? Hoe zij denken dat op te kunnen vangen en of ze, net als de PvdA bereid zijn bij het rijk te protesteren tegen deze ondoordachte bezuiniging. Om het je wat gemakkelijker te maken staan hieronder een aantal voorbeeldvragen.

In het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte III is een bezuiniging van 100 miljoen ingeboekt op de wijkverpleging. De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt. Deze bezuiniging op de wijkverpleging - terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie – zal vooral in onze dorpen en wijken voelbaar worden. Het idee van langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee weer op de helling te staan.

  • Is het college bekend met het voornemen van de regering om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg?
  • Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor op onze gemeente, zowel budgettair als inhoudelijk wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg?
  • Is het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is, de gevolgen groot zullen zijn en vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen?
  • Bent u bereid bij het rijk namens onze gemeenteraad te protesteren tegen die ondoordachte bezuinigingen?