Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Landelijke uitrol pilot werkloze jongeren bij de Nationale Politie

8 februari 2013

vrielingIn april 2011 heeft het Asser PvdA raadslid Hilly Vrieling, via een initiatief raadsvoorstel, het college in Assen de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om jonge werklozen werkervaring op te laten doen in ondersteunende taken bij de Regiopolitie Drenthe. Een grote meerderheid stemde hier mee in waardoor het college ermee aan de slag is gegaan. Met een positief resultaat als gevolg.  

Op 20 september 2011 konden elf werkloze jongeren voor een pilot van twee jaar aan de slag bij de Regiopolitie Drenthe. Werkloze jongeren die moeilijk aan een baan komen, kunnen op deze manier werkervaring opdoen. Het college heeft aan de Raad van Assen in december 2012 een tussenevaluatie gegeven. Hieruit bleek dat de pilot een groot succes is. Acht jongeren werken nog met veel plezier op een leerwerkplek bij de politie en slechts drie personen zijn uitgevallen vanwege persoonlijke problemen. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Vragen van SP Kamerlid Nine Kooiman aan de minister over het betreffende project (dat volgens de SP ten koste zou gaan van de vaste banen bij de politie) hebben ertoe geleid dat Hilly Vrieling het PvdA Kamerlid Ahmed Marcouch van de juiste informatie heeft voorzien.

De werkervaringsplaatsen voor de jongeren gaan niet ten koste van de banen bij de politie. De politie heeft niet de mogelijkheid om de jongeren een vaste aanstelling aan te bieden. Hiervoor biedt Werkplein Baanzicht de jongeren ondersteuning.

Het is volgens Vrieling een fantastisch resultaat dat er door de aangenomen motie van Marcouch een grote kans bestaat op een landelijke uitrol van dit project.

Initiatiefvoorstel: initiatiefvoorstel_pvda_jonge_werklozen_politie_drenthe.pdf

Contact PvdA fractielid Hilly Vrieling: h-vrieling@home.nl

Foto: Hilly Vrieling

Schriftelijke vragen Den Haag en Haarlem

Inmiddels zijn in Den Haag en Haarlem schriftelijke vragen gesteld over dit project. Deze vragen zijn te vinden via: http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/3559
schriftelijke_vragen_werkervaringsplaatsen_politie_2.pdf

Ook in Oldambt hebben ze het initiatief uit Assen opgepakt: http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/25330/winschoten-onderzoek-naar-werkervaringsplaatsen-voor-jongeren-bij-de-politie/