Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Jonge politici dreigen uit te sterven in Drenthe

10 oktober 2013

Uitsterven jonge politici dreigt in Drenthe

Jonge PvdA-politici in Drenthe maken zich zorgen over de vergrijzing van de lokale en provinciale politiek. In een brief roepen zij de afdelingsbesturen en het gewest Drenthe op om ervoor te zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijker wordt om politiek actief te worden. 

Hierbij de tekst van brief die de raadsleden Rieja Raven (Midden-Drenthe), Mark Tuit (Hoogeveen), Rolf Albring (Coevorden), Serkan Ozkan (Emmen) en Statenlid Peter Zwiers hebben gestuurd aan de afdelingsbesturen in Drenthe en aan het Gewest Drenthe 

5 oktober  2013

Best bestuur,

U bent druk bezig met uw lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, of wellicht heeft u deze zelfs al bijna afgerond. In juli ontving u een brief van de werkgroep ouderenbeleid dat er meer raadsleden van boven de 65 op de lijst zouden moeten. Wij willen juist aandacht vragen voor een andere groep: de kandidaten onder de 35.

Volgens Jacqueline Kalk, secretaris van het CLB, is de leeftijd van het gemiddelde PvdA- raadslid in Nederland 53. In Drenthe ligt dit nog bijna 2 jaar hoger op 54,9. Nou zegt gemiddelde leeftijd natuurlijk niet alles. Echter, op dit moment kent Drenthe slechts 6 PvdA-politici onder de 35 jaar  op een totaal van 78 PvdA-volksvertegenwoordigers (inclusief statenleden). Dit is iets meer dan 7,5% van het totaal. Dat is aanzienlijk lager dan het percentage van de bevolking tussen de 18 en 35. Onze partij kent al geen volksvertegenwoordigers meer onder de 30.

Ook het aantal volksvertegenwoordigers tussen de 35 en 40 is op 1 hand te tellen. Daarmee is nog geen 10% van de Drentse PvdA-volksvertegenwoordigers onder de 40. Overigens is het aandeel 65+ op dit moment bijna 23%. Op dit moment hoort een PvdA-raadslid met een leeftijd tot 56 jaar bij de jongste helft.

Hieronder vindt u een overzicht van de verdeling van de raadsleden in Drenthe voor de PvdA:

Leeftijd

Aantal

Percentage

18 < 30

0

0,00%

30 < 35

5

7,58%

36 < 40

1

1,52%

40 < 50

13

19,70%

50 < 60

18

27,27%

60 < 70

25

37,88%

70+

4

6,06%

 

 

 

Totaal

66

100,00%

 

Helaas hebben 3 jonge politici aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode in de gemeenteraad. Daarmee dreigt het uitsterven van jonge politici binnen onze partij. En dat vinden wij een serieus probleem.

Wij willen u daarom graag een aantal handreikingen geven.

aak van het werven, activeren en vasthouden van jongeren een prioriteit  in uw jaarprogramma;

Een gezonde partij dient een goede balans te hebben tussen jonge en oude leden. De PvdA kent weliswaar een aanzienlijk aantal jonge leden, maar deze dienen meer dan nu geactiveerd te worden om mee te doen binnen de PvdA. Met jongeren zijn jongeren te werven.

Bespreek met jongeren hun verwachtingen;

Verwachtingsmanagement is belangrijk om teleurstellingen te voorkomen. De verwachtingen van jongeren kunnen sterk verschillen van andere leden. Laat ook weten wat u verwacht van uw jonge leden. Uiteraard kan dit ook van toepassing zijn op oudere leden.

- Geef jongeren de ruimte om de politiek te ontdekken. Binnen de PvdA is veel ervaring aanwezig. Er is echter geen leidraad waarlangs politiek bedreven moet worden. Ruimte geven voor nieuwe werkwijzen en nieuwe ideeën is belangrijk. Door te ontdekken en te leren, zal de partij als geheel uiteindelijk vooruit komen.

- Bied perspectief en uitdaging. Jongeren die politiek actief worden staan aan het begin van hun carrière. Een carrière waarin er concurrentie is van werk en privéleven. Om jongeren dan vast te houden zal er perspectief en uitdaging moeten zijn. Kortom: geef vertrouwen!

- Durf vertrouwen te geven. Ook jongeren worden vanuit idealen actief en zijn betrokken. In de juiste mix kunnen jonge en ervaren politici elkaar versterken.

- En zeg vooral niet: ‘Maar dat hebben we al eens gedaan en dat werkt niet’. Stoot jongeren niet af met bovenstaande zin. Het is een teveel gehoorde zin binnen de partij.

Natuurlijk weten wij dat het moeilijk is om jongeren te binden aan de partij. Het is echter pas echt een probleem wanneer jongeren de partij weer verlaten. Gelukkig zijn wij zelf ook getuige van hoe het wel kan. In bijvoorbeeld Coevorden en Hoogeveen.

Wij zetten ons graag samen met u in voor een klimaat waar ook jongeren zich thuis voelen en tot hun recht komen. En daarbij gaan wij niet voor alleen jongeren, maar zoals de PvdA hoort te zijn, voor een brede partij waar iedereen, jong en oud, tot zijn recht komt.

Met vriendelijke rode groet,

Rieja Raven (Raadslid Midden-Drenthe)

Peter Zwiers (Statenlid Drenthe)

Mark Tuit (Raadslid Hoogeveen)

Rolf Albring (Raadslid Coevorden)

Serkan Ozkan (Raadslid Emmen)

Eventuele reacties graag sturen naar Peter Zwiers, sici40nu@kpnmail.nl.