Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Is mijn contributie aftrekbaar?

17 maart 2017

Voor de inkomstenbelasting kan de contributie die aan het CLB en de PvdA is betaald, worden meegenomen als aftrekbare gift (via een gewone gift, hiervoor geldt een drempel). Het CLB heeft sinds 1 januari 2010 de ANBI-status. Hiermee zijn wij officieel een algemeen nut beogende instelling. Ook de PvdA heeft de ANBI-status. De lidmaatschapscontributie aan de PvdA en eventuele afdrachten aan de lokale afdeling vallen hierdoor onder de aftrekbare giften. 

Algemene informatie over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst. Op deze site staat ook een test om te kijken of je in aanmerking komt voor deze aftrekmogelijkheid. Belangrijk daarbij is het gegeven dat zowel het CLB als de PvdA een ANBI-status heeft. 

Bij de giften wordt een onderscheid gemaakt in periodieke giften en gewone giften. 
Voor gewone giften gelden een aantal voorwaarden. Onder andere: 
- de instelling is geregistreerd als ANBI 
- de instelling levert geen tegenprestatie voor de gift 
- met schriftelijke stukken moet worden aangetoond dat de giften zijn gedaan 
- het totale bedrag aan giften is meer dan het drempelbedrag, deze giften kunnen tot een bepaald maximum worden afgetrokken 

Alle spelregels rond gewone giften.