Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Integriteit in de avond – integriteitsdebat voor volksvertegenwoordigers 28 november 2017

25 oktober 2017

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid van de sociale media kan de reputatie van een politiek ambtsdrager in één enkele dag verwoest zijn. Hoe ga je om met het vergrootglas op integriteit? Wanneer is er sprake van integritisme? Welke ruimte biedt je een volksvertegenwoordiger voor een tweede kans na een (vermeend) integriteitsincident?

Over deze vragen vindt op 28 november het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Een debat georganiseerd exclusief voor volksvertegenwoordigers en griffiers die begeleid wordt door prof. dr. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel). De avond heeft als doel om als volksvertegenwoordigers van gedachten te wisselen over integriteitsvraagstukken en geïnspireerd te worden door sprekers uit wetenschap en praktijk.

Programma op hoofdlijnen

Na een inleiding van prof. dr. Leo Huberts over de vloek van integritisme zal een panel van volksvertegenwoordigers en experts met elkaar én met de deelnemers in gesprek gaan over kwesties als: hoe om te gaan met het vergrootglas op integriteit, de zorg voor je medebestuurders en de voorbeeldfunctie van politici.

Vervolgens zal communicatiekundige en oud-volksvertegenwoordiger Jan Schinkelshoek u meenemen in de do’s en dont’s bij communicatie over integriteitskwesties. De avond wordt door prof. dr. Zeger van der Wal afgesloten met een slotbeschouwing.

De avond wordt georganiseerd op initiatief van het CAOP in samenwerking met de volgende partijen: StatenlidNU, de Vereniging Waterschap Bestuurders (VWB), de Vereniging van Griffiers, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Praktische informatie

Datum:             28 november 2017

Locatie:            Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht

Tijdstip:            16.30 – 19.30 uur

Doelgroep:       volksvertegenwoordigers en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via integriteit@caop.nl. Wij vragen u bij uw aanmelding te vermelden wat uw rol is - volksvertegenwoordiger of griffier - en bij welke organisatie u die rol vervult.

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Omdat er een beperkt aantal kaarten beschikbaar is, worden de kosten voor organisatie à €50,- in rekening gebracht als u zich afmeldt nà 14 november 2017 of als u zonder zich af te melden de bijeenkomst niet bijwoont.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan horen we graag van u via integriteit@caop.nl of 070-376 5937.