Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

In memoriam Bettie Piso

7 november 2017

16-8-1956 – 7-11-2017

Geschokt en verslagen zijn we met het bericht dat Bettie er niet meer is. 

Een enorm verlies, in eerste instantie voor haar familie en naasten, maar uiteraard ook voor onze partij. We kennen Bettie allemaal als iemand die de kernwaarden van onze partij nastreefde met hart en ziel. De sociaal-democratie kwam tot uiting op allerlei manieren.

In al die jaren dat ik haar heb gekend was ze bezig met ondersteuning te geven aan die mensen bij wie het allemaal niet vanzelf ging. Na de voedselbank is ze zich bezig gaan houden met de ondersteuning aan vluchtelingen. Niet alleen deze groep klopte bij haar aan, ook mensen die schulden hadden, werkloos waren of op zoek naar een huis waren, konden bij haar terecht. Bettie ging op zoek naar oplossingen en liep zodoende nogal eens tegen wet en regelgeving aan. Dat leverde regelmatig woordenwisselingen met instanties op. Als er in haar ogen niet rechtvaardig werd gehandeld, liet Bettie dat duidelijk merken. Ook was ze de laatste jaren als mantelzorger actief. Ze is heel vaak op en neer gereden naar Amsterdam om haar oom te ondersteunen.

Ze vertolkte bij onze partij onder andere de rol als ombudsvrouw. Het was haar op het lijf geschreven. Als politicus vertolkte Bettie haar rol op een wijze die past bij een goed sociaal-democraat.  Haar kracht lag niet in het schrijven van de tekst voor de algemene beschouwingen. Haar kracht lag in het leggen van de verbinding van de praktijk naar de politiek. Ze sprak de taal van de straat. Geen mooie, maar nietszeggende woorden, maar zoals ze het zelf zou omschrijven 'met de poten in de klei.'

Bettie probeerde zo de kloof tussen de kiezers en de politiek zo klein mogelijk te maken.  Deze inbreng zullen we ontzettend gaan missen. De partij verliest in haar een sociaal-democraat in hart en nieren, de roos is geknakt.

 

Ruud van Rijn, raadslid Giessenlanden