Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Het Festival komt er weer aan

20 september 2019

Het contrast kan haast niet groter zijn: het kabinet, dat dit jaar weer miljarden overhoudt, tegenover de zwaar bezuinigende gemeenten. Vijf jaar na de decentralisaties lopen de tekorten in het sociaal domein schrikbarend op en is het tijd voor een tussenbalans. Waarom hebben we destijds gedecentraliseerd? De beloften van de nabijheid van zorg waren groot. De bezuinigingen zo mogelijk nog groter. Hoe ver zijn we met de uitvoering van het idee achter de decentralisaties (meer preventie, zorg dichter in de buurt, en ruimte voor professionals)? En misschien nog wel belangrijker: hoe gaan we verder? Om een antwoord op deze vragen te formuleren organiseert het Centrum voor Lokaal Bestuur op 9 november het Festival van het Binnenlands Bestuur.

Met een programma, al zeggen we het zelf, om van te smullen. Tijdens de Wibautlezing gaat hoogleraar politicologie, Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter Ruud Koole in op de vraag hoe het huis van Thorbecke er voor staat. Hebben de gemeenten inderdaad meer beleidsvrijheid gekregen of zijn ze toch vooral uitvoeringsorganisaties van het Rijk gebleven? Welke plek is daarbij weggelegd voor het middenbestuur van provincies en waterschappen? En wat moeten we daar als sociaal-democraten eigenlijk van vinden? 

Daarna nemen we de verschillende beloften van de decentralisaties onder de loep. Het idee van de klassieke verzorgingsstaat versus de participatiesamenleving. Hoe pakt het idee van zelfredzaamheid in de praktijk uit voor de meest kwetsbare groepen? Is meer zeggenschap niet vooral een speeltje van de participatie-elite? En is de inclusieve arbeidsmarkt nog wel houdbaar in tijden van flexibilisering, robotisering en de platformeconomie? Met o.a. Mariëtte HamerPieter HilhorstMenno Hurenkamp en Margo Trappenburg gaan we ’s middags dieper op deze vragen in. Afsluiten doen we met een drankje en muziek. \

Wacht niet en geef je hier op