Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Gemeente Assen gaat zelf sociale huurwoningen bouwen

26 april 2013

Enige tijd geleden werd bekend dat Assen als eerste gemeente in Nederland zelf sociale huurwoningen wil gaan bouwen. Als gevolg hiervan kunnen wachtlijsten worden ingekort, gronden in het Grondbedrijf kunnen weer een opwaardering krijgen en het probleem van de verplichting tot schatkistbankieren in 2014 kan worden verminderd. Bovendien krijgt de bouw een impuls en is het goed voor de werkgelegenheid. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. De Assense wethouder Albert Smit zou andere wethouders dan ook willen aanraden om te kijken of dit plan ook in hun gemeente uitvoerbaar is, uiteraard in goede afstemming met lokale corporaties.

De gemeente Assen probeert op alle mogelijke manieren de lokale woningmarkt in crisistijd te stimuleren.  Gemeenten en woningcorporaties hebben elkaar juist in deze tijd hard nodig om het lokale woonbeleid tot uitvoering te brengen, met name waar het gaat om betaalbare huurwoningen aldus Smit.  De aankondiging van de lokale woningcorporaties dat zij zich als gevolg van de verhuurdersheffing  en strengere eisen van waarborgfonds en Centraal Fonds (inzake weerstandsvermogen) genoodzaakt zien de lokale investeringen in nieuwbouw aanzienlijk te beperken, dwong de gemeente te kijken naar alternatieve mogelijkheden om voldoende woningaanbod voor de meest kwetsbaren te realiseren.

Tijdens een eerste verkenning van het idee is toen in overleg met de corporaties nagegaan of de woningbouwopgave nog actueel was. Al snel was duidelijk dat de vraag naar sociale huurwoningen de afgelopen jaren was toegenomen en dat er zelfs rekening gehouden moest worden met een nog grotere groei in de komende jaren. Deze tendens werd op 11 april nog eens bevestigd met de publicatie van het WoON 2012[1].

Vervolgens is een aantal exploitatievarianten doorgerekend om de financiële haalbaarheid te verkennen. Dit bood voldoende perspectief om een vervolgstap te maken. Met deze vervolgstap zijn ze in Assen momenteel aan de slag: een gedachtewisseling met marktpartijen die belangstelling hebben getoond. Dit moet uiteindelijk resulteren in een gedetailleerde uitwerking en een concreet project van 50 à 60 woningen als een eerste start

 
Speelt er in jouw gemeente ook een vernieuwend project laat het ons dan weten via: lwildeman@pvda.nl


[1] WoonOnderzoek Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties