Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Festival Binnenlands Bestuur druk bezocht

26 november 2013

pb234761De officiële aftrap van de campagne voor 19 maart 2014 moet nog komen, maar op het CLB-Festival van het Binnenlands Bestuur in Utrecht leek de verkiezingsstrijd al op 23 november jl. ontbrand. De refter van het Centraal Museum was op de jaarlijkse ontmoetingsdag voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA tot de laatste stoel bezet. De Wibautlezing van Kim Putters over ‘De verzorgingsstad’, drie Lagerhuisdebatten en een debat met vier lokale lijsttrekkers hadden 140 CLB’ers naar de Domstad gelokt.

In de programmafolder waren ze aangekondigd als ‘inspirerende lokale lijsttrekkers’ en daar stonden ze dan, achter roodgedekte tafels: Auke Blaauwbroek (Tilburg), Taco Kuiper (Zoetermeer), Martien Louwers (Arnhem) en Wouter Struijk (Spijkenisse, waar de verkiezingen overigens pas in november 2014 plaatsvinden). Zijn jullie er klaar voor, was de vraag van discussieleider Martijn de Greve. Deze generale repetitie moest het uitwijzen.

pb234716De Greve vroeg de aanwezigen om als ‘zure journalisten’ het viertal met vragen te bestoken. Dat was voor Peter van Heemst, raadslid in Rotterdam, het sein om helemaal los te gaan. Hij onderbrak de lijsttrekkers voortdurend met vragen als ‘En wat zeg je tegen de SP?’ en zette een uitspraak van één van de lijsttrekkers gelijk ook op Twitter, met zijn commentaar erbij: ‘We zijn bezig met kadernota’s over de kanteling. Jawel’. Zo werd Auke, Taco, Martien en Wouter het vuur behoorlijk aan de schenen gelegd. De belangrijkste speerpunten in hun gemeente wisten ze uiteraard wel te noemen, maar lastiger werd het bij vragen als ‘Waar willen jullie eigenlijk zelf op bezuinigen?’ Het leverde nogal vage teksten op, wat de discussieleider op een gegeven moment de opmerking ontlokte: ‘Ik stel voor dat u nu met een antwoord komt’.  Een mooie generale, inderdaad.

Wibautlezing

pb234661 1De gemeenteraadsverkiezingen speelden ook in de Wibautlezing van Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en oud-senator en raadslid voor de PvdA) een rol. Hij sprak over de ‘verzorgingsstad’, die hij positioneert tussen de verzorgingsstaat en de participatiesamenleving.  Zorg, arbeid, onderwijs, huisvesting en welzijn komen steeds nadrukkelijker op het bordje van gemeenten, maatschappelijke organisaties en de burgers zelf te liggen. De decentralisaties versterken dat proces. Volgens Putters is lokaal ‘een morele agenda’ nodig over wat goede zorg en kwaliteit van leven is, en hoe je dat beoordeelt. Hij waarschuwde voor ‘rijdende treinen met modelverordeningen die ambtelijk al in de startblokken staan.’ Ook is lokaal ‘een stevige democratiseringsagenda’ nodig. Democratie, burgermacht en solidariteit zijn volgens Putters voorwaarden voor de participatiemaatschappij. Er werd enthousiast gereageerd op de Wibautlezing. De suggestie van Putters om de verzorgingsstad meer ruimte voor eigen belastingen te bieden, kreeg uiteraard bijval. Eén van de aanwezigen vond het verhaal van Putters zó inspirerend dat hij een leidende rol van het Sociaal en Cultureel Planbureau ten opzichte van soortgelijke bureaus wenste. Een suggestie die Putters glimlachend in ontvangst nam.

Lagerhuisdebatten

pb234730In drie Lagerhuisdebatten werd met passie gedebatteerd over actuele thema’s. Onder leiding van Carlos Gonçalves (voorzitter Rotterdam Delfshaven) was er een debat tussen oud-‘bouwwethouder’Adri Duivesteijn en het Groningse oud-raadslid Randy Marten over ‘grote projecten’.  Daar ging het onder meer over de vraag of PvdA-bestuurders zich wel moeten verbinden aan prestigeobjecten. Jet de Ranitz (voorzitter Kunsten ’92) en kunsteconoom Pim van Klink kruisten onder leiding van wethouder Nieske Ketelaar de degens over kunst en cultuur.  De deelnemers verschiilden nogal met elkaar van mening over de vraag of  bezuinigingen op kunst en cultuur de creativiteit bevorderen.                                          

pb234734De meeste Festivalbezoekers woonden het debat over gesubsidieerde arbeid bij tussen voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius en de Rotterdamse wethouder Marco Florijn. Een meerderheid van de deelnemers was voor een meer activerend beleid. ‘We mogen mensen meer achter de broek zitten, maar wél met het perspectief op volwaardige en betaalde arbeid’, zo vatte discussieleider Berent Daan (wethouder in Purmerend) het samen.

Zelfbewuste campagne

Bert Cremers, die CLB-voorzitter Leen Verbeek verving, zei dat de PvdA ‘vol goede moed en goed voorbereid’ de gemeenteraadsverkiezingen ingaat, ‘met een steuntje in de rug van Friesland’.

pb234749 Partijvoorzitter Hans Spekman riep de lokale PvdA’ers in zijn slottoespraak op om zelfbewust campagne te gaan voeren. ‘Begin daar nú al mee. Dat werkt, kijk maar naar de herindelingsverkiezingen in Alphen aan den Rijn en in Friesland. Ga vooral veel canvassen. Als je praat met mensen gaan ze ook eerder op ons stemmen. Dat is de opgave voor jullie als voorhoede. We kunnen goede resultaten behalen als we mensen zekerheid bieden op het gebied van zorg en arbeidsmarkt. Zorg dat je je lokale successen goed uitvent. Ik ben zelf bijvoorbeeld trots op Venlo waar onze wethouder (Ramond Testroote, red.) de marktwerking uit de zorg heeft gehaald. De mensen zijn daardoor tevredener én ze zijn goedkoper uit.’

Tekst en foto's: Jan de Roos