Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Faillissement Hulpmiddelen Centrum

3 april 2020

Vandaag is het Hulpmiddelen Centrum (HMC) failliet verklaard. HMC is een van de grootste leveranciers van hulpmiddelen – variërend van krukken tot scootmobiel en rolstoelen tot aangepaste bedden – van Nederland. Ruim 50.000 Nederlanders maken gebruik van hulpmiddelen van HMC, die veelal werden verstrekt door gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met ruim honderd gemeenten had HMC contracten gesloten voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen, in het kader van de Wmo. Het faillissement heeft dus ook directe gevolgen voor gemeenten.

De komende weken wordt de dienstverlening voortgezet en kunnen cliënten gebruik blijven maken van de hulpmiddelen, laten de curatoren weten. Ze zijn voornemens de dienstverlening onder te brengen bij andere leveranciers van hulpmiddelen, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden voor de vierhonderd medewerkers.

Betrokkenen mogen niet de dupe worden van het faillissement van HMC. Tweede Kamerlid John Kerstens heeft daarom direct een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS. Hij roept de minister op om het voor gemeenten mogelijk te maken snel met andere leveranciers in zee te gaan, zodat de dienstverlening blijft gewaarborgd. Ook vraagt hij de minister of het mogelijk is om te borgen dat hulpmiddelen en -materialen die bij HMC ‘in het depot staan’ en waar door gemeenten al voor is betaald, beschikbaar blijven voor gemeenten en de bewoners waarvoor de middelen zijn aangeschaft. Het is van groot belang dat de hulpmiddelen niet door de curatoren verkocht worden aan de hoogste bieder, maar beschikbaar blijven voor wie ze echt nodig heeft. Over de beantwoording van de vragen houden we jullie natuurlijk op de hoogte.