Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Extra geld voor gemeenten door Klimaatakkoord

3 februari 2020

Met de decembercirculaire 2019 ontvangen gemeenten extra financiële middelen voor het opstellen van de Transitievisies warmte en de versterking van de energieloketten, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Als ondersteuning bij de realisatie van de Regionale Energie Strategiën en de Transitievisies Warmte is in de periode 2019-2021 een bedrag van €150 miljoen beschikbaar. Met de decembercirulaire wordt dit bedrag uitgekeerd aan de gemeenten. Alle gemeenten ontvangen een bedrag van €202.101,- voor het opstellen van de transitievisie warmte. Daarnaast is er €12,4 miljoen beschikbaar voor de toerusting van de lokale energielokette (tussen de €25.000,- en €74.000,-, afhankelijk van de grootte van de gemeente). Tot slot ontvangen de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken een bedrag van €14,3 miljoen, als compensatie voor de projectgebonden proces- en advieskosten die de eerste proeftuinenniet mochten meenemen in de subsidieaanvraag.