Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Download nu de ondermijningapp

7 december 2018

Het RIEC-LIEC[1], ministerie van Justitie & Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse zaken hebben de handen ineen geslagen om de app Ondermijning te ontwikkelen. Deze app is een laagdrempelige manier om deze vorm van criminaliteit te herkennen en te weten wat je daar als raadslid, wethouder, burgemeester of Statenlid vervolgens mee kunt doen. Je gaat ondermijning pas herkennen als je er op gaat letten, zoals ook Pieter Tops en Jan Boelhouwer hebben betoogd tijdens de Wibautleerlang.

Ondermijning is de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Hierdoor wordt de veiligheid, leefbaarheid, economie en het gezag van de overheid aangetast. Bij ondermijning maken criminele organisaties volop gebruik van legale voorzieningen in de bovenwereld. Voorbeelden van ondermijning komen bijna dagelijks in het nieuws. Denk aan drugsproductie en -handel, bedreigingen van politici, witwassen, fraude en mensenhandel.

De app is speciaal bedoeld voor iedereen die actief is in het herkennen, signaleren en aanpakken van ondermijning. Denk aan raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren openbare orde en veiligheid, wijkagenten en medewerkers van het RIEC-LIEC. Maar ook burgers en ondernemers kunnen de app downloaden en zo hun kennis over ondermijning vergroten.

De app bestaat uit een spel met vragen en antwoorden over ondermijning en bevat een kennisbank. Welk land is de grootste producent van synthetische drugs? Wat kost ondermijning de samenleving per jaar? Waar kun je anoniem vermoedens van criminaliteit melden?  Door het spel te spelen test en vergroot je je kennis over ondermijning. Je kunt het ook als fractie met elkaar spelen.

De app is te downloaden in de Appstore en Google Play-store. De app wordt regelmatig aangevuld met nieuwe levels en informatie.

Meer info vind je hier 

[1] Regionaal – Landelijk Informatie en Expertise Centrum